Diamanten huwelijk voor echtpaar Nanhoe – Soekhnandan

Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh heeft op zaterdag 1 februari het echtpaar Rampersad Nanhoe en Roekmanie Soekhnandan gehuldigd voor het feit dat zij zestig jaar zijn getrouwd. De burgervader bracht de felicitaties over aan het echtpaar, dat bijzonder blij was met deze erkenning. Nanhoe zag het levenslicht op 14 november 1940 in het district Suriname en heeft gewoond te Leiding 2. Hij komt uit een gezin van 14 kinderen, waarvan hij de 3de is (8 dochters en 6 zonen). Hij heeft de GLO tot de 6de klas te Leiding 11 bezocht. In zijn schoolperiode bezocht hij ook de Hindischool en Landbouwschool. Na de school te hebben verlaten, heeft hij 4 maanden lang kleermaker les gevolgd op de hoek van Wanicastraat/Gravenstraat (nu bekend als Johan Adolf Pengel straat en Henck Aronstraat).

Daarna heeft hij zijn krachten gegeven aan verschillende organisatie en bedrijven nl;

• Mandjoe Confectie bedrijf, 1 jaar lang als kleermaker.

• Bouwwerkzaamheden (handlanger) verricht bij een aannemer, 5 maanden.

• Voor bedrijf Lareco 1 jaar lang gewerkt. Bij het graven van de Magenta Kanaaal ging hij met een schop de talud afwerken.

• Voor de heer Islam Ramdjan, 3 maanden lang op rijstveld.

Op 3 september 1973 in dienst getreden bij het Ministerie van Openbare Werken tot aan zijn pensioen. Hij heeft daar in binnendienst als all rounder op afdeling Civiel Technishe Dienst gewerkt.

Echtgenote Sewnanden Roekmanie zag het levenslicht op 26 augustus 1944 in het district Saramacca. Zij heeft gewoond te Hamburg in het district Saramacca. Zij komt uit een gezin van 9 kinderen, waarvan zij de oudste is (8 dochters en 1 zoon). Zij heeft nooit de school bezocht. Zij hielp haar ouders in de landbouw en huishouding. Na het huwelijk leerde zij zelf om kleren te stikken dat doet ze tot heden. Ook was zij na de huwelijk verkoopster op de Centrale Markt. In het jaar 2017 stopte zij met het verkopen.

Het echtpaar vertelt dat geduld, gehoorzaamheid en liefde de sleutel zijn van hun relatie. Het echtpaar is gezegend met 9 kinderen; 3 dochters, 6 zonen, 19 kleinkinderen en 9 achter kleinkinderen. Het 6de kind, een dochter, is op haar 12de jaar komen te overlijden. Hoogte punt is geweest ,  geboorte van hun 1ste kind (zoon), het hebben van een eigen perceel en huis. Een diepte punt is heengaan van hun dochter op haar 12de jaar.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: