Sekseducatie op scholen

Dokter Kenneth Slijngard

Dokter Kenneth Slijngard, onderhoofd van de kliniek verbonden aan Stichting Lobi Health Center, zegt dat gebleken is dat alleen voorlichting verstrekken aan jongeren niet helpt tot awareness. De cijfers tonen aan dat het aantal tienerzwangerschappen niet vermindert, ondanks jarenlange voorlichting die gegeven wordt. Vandaar dat er een andere approach genomen wordt hiernaar. Comprehensive Sexual Education (CSE) is een interactieve manier waarop de informatie overgebracht wordt. De informatie wordt anders dan bij gewone voorlichting in verschillende sessies overgebracht. Terwijl bij voorlichting er sprake is van een eenmalige sessie.

Deze vorm van educatie richt zich ook op ouder en kind. Want ook ouders moeten leren hoe gesprekken te voeren met hun tieners omtrent seks. Vaak genoeg doen ouders dit niet, omdat zij zichzelf niet gemakkelijk voelen om over het onderwerp te praten. Ook leert deze manier jongeren hoe om te gaan met seksuele gevoelens. Bij de informatiesessies laat de trekker de tiener meer aan het woord, zodat deze aan het denken wordt gezet.

Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), zegt dat de focus ook meer gelegd moet worden op jongens. Van oudsher is bekend dat de ouders de meisjes flink bewust maken over seksuele gevolgen, maar vaak genoeg worden de jongens vrijgelaten. Maar dat zal moeten veranderen. Ook jongens moeten flink meegetrokken worden in het hele proces, zodat ook zij verantwoordelijke burgers worden in de samenleving. Verder zegt Koniki heeft het NJP een onderwijs adviesrapport ingediend bij het ministerie van Onderwijs, waarin er enkele punten zijn aangehaald, waaronder seksuele educatie op de scholen. Hij pleit ervoor dat seksuele reproductieve gezondheidszorg op de scholen vanaf het glo aangeboden moet worden, zodat de awareness reeds jong plaatsvindt en beter verwerkt kan worden.

Fay King, voorzitter van de Youth Advisory Group (YAG), zegt dat De YAG  altijd een voorstander is geweest van het implementeren van sekseducatie op school. In het adviesrapport van het Nationaal Jeugdparlement is een statement van de YAG opgenomen, dat gaat omtrent het belang van Comprehensive Sexual Education (CSE) op scholen. Dit gebeurde na de onderwijsdialoog in april 2019. “Wij hopen dat we in de toekomst vorderingen hiervan zien. En dat er een conversatie en actie over het implementeren van sekseducatie in het onderwijs komt. Dit gaat zeker helpen om de bewustwording te creëren onder jongeren. Het is ook belangrijk welke informatie overgebracht wordt tijdens deze lessen, want het is heel anders dan de biologielessen over voorplanting. De taboe over het praten over seks moet verbroken worden.”

Slijngard zegt dat er langzaam gemerkt wordt dat de taboe over seks naar de achtergrond geraakt. Het is nog niet helemaal weg, maar het gaat heel langzaam de goede kant op. Hij ziet nu ook ouders met hun dochters naar Stichting Lobi komen voor voorlichting of de pil aanvragen. Iets wat 10 jaren terug nooit zou gebeuren volgens hem. 

PW

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: