Jim Bousaid: “Het is een misverstand dat norm BBP 3% is”

Er was veel belangstelling voor de discussieavond van KennisKring. (foto: Regilio Derby)

De econoom Jim Bousaid constateert dat velen in de veronderstelling leven dat de norm van het Bruto Binnenlands Product (BBP) gesteld is op 3%. “Dat is onjuist”, maakte hij duidelijk tijdens de discussieavond van Kenniskring op 7 januari 2020 in Lalla Rookh. Hij lichtte toe dat de maximale norm van 3% een begrotingsnorm is van de Europese Unie (EU). “Het begrotingsbeleid is gebaseerd op de stand van de economie. Als er een recessieachtige toestand is, mag de overheid een tekort hebben. In een ander geval moet de overheid streven naar een overschot.”

Ondertussen is het begrotingstekort fors opgelopen met 9% van het BBP. Bousaid merkt op dat het enig oplossingsmodel van de huidige regering is om leningen aan te gaan om die tekorten te financieren. Hij beklemtoont dat die leningen geen productieve doeleinden hebben, maar consumptieve doeleinden. “De structuur van de overheidsfinanciën is erg zwak. We zien dat het begrotingstekort van SRD 2,5 miljard voor een derde deel (SRD 800 miljoen) door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gefinancierd is.”

Bousaid brengt in herinnering dat de CBvS slechts één doelstelling behoort te hebben: de bescherming van de interne en externe waarde van de munt. Wat dus betekent dat de CBvS alle ontwikkelingen die deze doelstelling kunnen ondermijnen in de gaten moet houden. “Alhoewel de doelstelling is verbetering van de welvaarts- en welzijnsniveau van de Surinaamse bevolking, krijg je uiteindelijk een toename van de armoede, doordat de prijspeil en koers stijgt.” Er is sprake van verzwakking van instituties en een gebrek aan good governance. “Zo is De Nationale Assemblee (DNA) verzwakt; het is een verlengstuk geworden van de uitvoerende macht. CBvS is een verlengstuk geworden van het ministerie van Financiën”, aldus Bousaid.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: