CbvS-president van Trikt: ‘politieke retoriek gevaar voor stabiliteit financieel systeem’

De president van de Centrale bank van Suriname (CbvS), Robbert van Trikt, voelt steeds meer onbehagen over recente uitspraken die in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar door verschillende personen binnen het politieke partijenbestel worden gedaan en die de geloofwaardigheid van onze bank trachten aan te tasten. Aanleiding voor zijn reactie is onder meer een op maandag 23 december 2019 verschenen artikel in Dagblad Suriname onder de titel: ‘Santokhi: Groot deel 80 miljoen Fed dollars gebruikt voor witwassen corruptiegelden‘.

Volgens van Trikt bestaat een verkeerde opvatting over de noodzakelijke onafhankelijkheid van de centrale bank. Het beleid van deze bank mag niet afhankelijk zijn van de grillen van de verkiezingscyclus. “Het is niet uitgesloten dat de periode van verkiezingsretoriek nog enkele maanden zal voortduren. Zulke verwachtingen baren mij zorgen” stelt van Trikt. Centrale banken hebben maar weinig mogelijkheden om zulke risico’s voor het vertrouwen in het financiële stelsel te beheersen. Ze kunnen politici geen restricties opleggen in hun uitspraken zegt de president.

“Die uitspraken van de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de heer Santokhi zijn een puur voorbeeld van de fervente jacht op electoraal rendement waartegen we als centrale bankiers alleen maar kunnen waarschuwen, waarschuwen en nog eens waarschuwen. We hebben geen mogelijkheden die uitspraken te verbieden maar zullen wij om een rectificatie moeten vragen” aldus van Trikt.

Er wordt volgens de Centrale bank president onterecht gesteld dat er sprake zou zijn van het faciliteren van witwassen. Door de naar nu blijkt onrechtmatige inbeslagname van 19,5 miljoen aan eurobiljetten op 13 april 2018 vonden sindsdien geen geldzendingen naar en van het buitenland plaats, dus ook geen invoer van USD-bankbiljetten. De van de Fed ontvangen cash US-dollars zijn toen onder strikte voorwaarden- als oplossing voor het vastgelopen betalingsverkeer- beschikbaar gesteld ten behoeve van de samenleving.

De suggestie in de media dat de allocatie van die fysieke geldhoeveelheid in dollars wordt bepaald op basis van speculatie door valutahandelaren is niet correct, zegt van Trikt. Er is juist een bandbreedte in de wisselkoers geïntroduceerd om een permanent evenwicht op de valutamarkt (vraag naar valuta = aanbod van valuta) te bevorderen, zodat er ruimte ontstaat voor zelfstandig binnenlands beleid en het ontbreken van de noodzaak tot het aanhouden van een monetaire reserve (interventie is dan niet nodig). Een volstrekt (internationaal) gebruikelijke keuze binnen de huidige economische context.

“Het optreden van de CbvS heeft dus tot doel speculatie terug te dringen, en niet andersom zoals wordt beweerd.” De CbvS doet daarom nadrukkelijk afstand van suggestieve berichten van personen die stellen dat het instituut zou worden gebruikt om wisselkoersen te manipuleren of centrale bankgeld wordt gebruikt om populaire beleidsmaatregelen te financieren. Het institutionele kader voor het monetair beleid beschermt de CbvS voldoende tegen alle soorten politieke beïnvloeding en wij gaan voort met verbeteringen daarvan stelt de Centrale bank president.

De Fed heeft voorafgaand aan het ondertekenen van de service agreement met de Centrale Bank van Suriname strenge eisen gesteld met betrekking tot het tegengaan van witwassen van gelden (Anti Money Laundering, afgekort AML) alsook de financiering van terrorisme (Combating the Financing of Terrorism, afgekort CFT), waaraan de Centrale Bank van Suriname heeft voldaan. Daarnaast heeft de Bank haar functie van toezichthouder op de Financiële sector verstevigd met de implementatie van de afdelingen Compliance en Risk alsook de governance code.

Tegen de achtergrond van het transparante beleid van de CbvS en de prestaties tot nog toe adviseert Van Trikt grote terughoudendheid in uitspraken die gedaan worden louter uit het oogpunt van politiekvoering. “Dit kun je niet zo makkelijk terugdraaien. Mede om die reden was ik sterk gekant tegen politieke interventie met betrekking tot de vorig jaar inbeslaggenomen geldzending, naar nu blijkt terecht. “Als monetair beleid van zichzelf een politieke zaak wordt zullen ook de meningsverschillen daarmee toenemen. Ik denk daarom dat retoriek omtrent het beleid van CbvS ook weinig zin heeft. Hoe langer dat blijft gebeuren, des te krachtiger die negatieve effecten op onze economie zullen zijn. En volgens mij gaat het de politiek om het belang van Suriname en alle Surinamers.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: