Podiumtaal: seizoen van beloften start in Nickerie

 
Er is een uitdrukking in Suriname om ‘geoorloofde leugens’ in de politiek te rechtvaardigen. Het gaat om de uitspraken die politici doen op politieke podia. Dit wordt genoemd ‘podiumtaal’. De regering oftewel de NDP is weer in Nickerie geweest en zijn er weer een stel beloften gedaan. Het doel: het winnen van stemmen. Oude beloften zijn niet ingelost en het seizoen van de beloften is weer aangebroken. Nickerie wordt evenals het binnenland door bepaalde partijen als een gemakkelijk kiesdistrict gezien. De bevolking wordt geacht onnozel, goedgelovig, politiek laagbewust en minder geschoold te zijn. De onderschatting van de bevolking is niet gebaseerd op verkeerde gronden, alleen zijn de uitkomsten altijd anders dan verwacht, dus niet naar evenredigheid van de investeringen die men allemaal aan ‘dienstreizen’ naar het district besteedt. Ook deze regering heeft het district Nickerie verwaarloosd. De fundamentele problemen van het district zijn niet opgelost. De vergrijzing neemt toe, het kader blijft wegtrekken. De lokale economie heeft in de rijstsector een zeer kwetsbare ruggengraat. Mede door toedoen van de boeren zelf, heeft het district te maken met een rijstsector die in elke productiefase dezelfde problemen kent. Het gaat al tientallen jaren achter elkaar door. De bewoners van het district hebben geen geloof in de eigen vertegenwoordigers en het eigen kader. De kiezers van Nickerie kunnen het zich veroorloven om iemand die voor hen in hongerstaking gaat en zich als menselijk schild opgeeft, niet te kiezen. De opkomst in Nickerie was beneden maat, kennelijk is men niet geïnteresseerd in een andere ronde van loze beloften.
We hadden het net over de oude beloften. Wat denkt u van deze: ‘wij zullen bij verkiezingswinst de government take voor de rijstsector helemaal weghalen’. Er is beloofd dat de regering aan de hand van het aantal hectare ingezaaide padie zou zorgen voor goedkoop ureum uit de Petrocaribe deal. Het is er niet van gekomen. De regering zou SML productieklaar maken met een aandeel voor de bewoners van de landbouwvestiging. Een loyalist van de NDP top (georganiseerd in Westland Sama Group) heeft een aantal zaken van de SML overgedragen gekregen en hierover is er ook geklaagd door vooraanstaande leden en vertegenwoordigers van de NDP in het district. Op een deel van de overgedragen tegoeden zou zelfs hypotheek zijn gevestigd.  Er zou een faciliteit voor het verbranden van padiekaf naar energie worden ingevoerd in Nickerie, het is er niet van gekomen. De regering zou het backtrackprobleem van het district aanpakken, maar er is nooit wat aan gedaan. De regering zou een rechtvaardig rijstexportfaciliteit in elkaar zetten waarvan alle rijstactoren zouden profiteren. Enkelen hebben via hun connecties deze zaak gekaapt, de winst is voor hun. De regering komt naar Nickerie met een paar los aan elkaar hangende zaken, maar fundamenteel blijft de zaak onaangeroerd. Zo zijn de boeren nog steeds niet georganiseerd in een platform waarin de overheid en de boerenorganisaties zitten. De kritiek is nu dat men ineens heel wat aan de boeren beloofd voor de verkiezingen. De regering is dus wakker. Sommige zaken worden in alle spoed in orde gemaakt. Alhoewel er hierover elk jaar wordt geklaagd is er een daling van de padieprijs van US$ 18 naar US$ 11. Door deze prijsdaling zouden de boeren jaarlijks US$ 25 miljoen minder hebben ontvangen. De regering komt de boeren niet tegemoet met inputs, dat gebeurt alleen met ondernemers die goederen importeren voor pakketten van de partij. De boeren vragen al jaren ernaar, ze verwijzen naar de situatie in Guyana. Als er inputs worden geschonken door het buitenland, dan worden deze gekaapt door enkele politieke vrienden van de regering. De prijzen van inputs zijn verdubbeld. De kunstmestprijs zou nu opeens met SRD 1000 per ton verlaagd zijn door interventie van de regering. Op basis van het gebruik van 300 kilogram per hectare, hebben de boeren jaarlijks bij een inzaai van 50.000 hectare onterecht 15 miljoen SRD meer uitgegeven aan ureum.  De landbouwdeskundige maakt ook een andere berekening. “En dit alles door wanbeleid van bepaalde partijloyalisten die over de ruggen van de boeren schatrijk zijn geworden, terwijl de landbouwers en hun kinderen armer dan ooit zijn”, zegt Jairam teleurgesteld.
De situatie van de waterhuishouding, waarover ook elk jaar wordt geklaagd, is ook achteruit gegaan. De boeren klagen over kredietfaciliteiten, nu heeft de regering aangekondigd dat leningen met lagere tarieven verkrijgbaar zijn. Maar de NOB zou zelf problemen hebben en niet in staat zijn om de boeren te faciliteren. Deze maatregelen passen niet in een duurzaam beleid. De regering heeft de laatste jaren veel meer aandacht besteed aan drooglandrijst in het binnenland en niet aan de rijstteelt in Nickerie. De zaaizaadvoorziening is al geruime tijd verwaarloosd. Er worden rijstlijnen uit Guyana gebruikt. Er is al geruime tijd geklaagd dat Adron een symbolisch bestaan lijdt. Nu wordt in de Bernardpolder areaal vrijgemaakt voor rijstveredeling, maar is het veredelingsproject al geschreven? Er wordt dus nauwelijks onderzoek gedaan. Er is al meer dan 10 jaren gezegd dat de landbouwwetgeving niet voldoet, maar er worden geen stappen gezet om te vernieuwen. En zegt een landbouwdeskundige, er is een oneerlijke verdeling van inkomsten uit de rijstsector uit de Petro Caribe deal. Er is kritiek geweest op de boeren, LVV ministers als Algoe hebben daaraan bijgedragen en men is de boeren niet tegemoet gekomen. Ook zou de werkloosheid schrikbarend hoog zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: