Overheid boert goed met government take

Frontfoto2In Suriname wordt er een ‘government take’ geheven op het verbruik van brandstof (diesel en gasoline). Bepaalde instellingen of organisaties, zoals multinationals, ambassades en nutsbedrijven, zijn echter vrijgesteld van de betaling van government take. Tussen januari 2016 en juni 2018 heeft de overheid aan verbruiksbelasting op motorbrandstof in totaal SRD 494 miljoen verdiend.
Bij de geïmporteerde brandstof bestaat de take uit de belastingen (zoals bij wet of per decreet vastgesteld): invoerrechten, statistiek & consentrecht, omzetbelasting op provisiekosten, omzetbelasting (enkel voor gasoline), opcenten wegenbelasting en verbruiksbelasting motorbrandstof. Bij de lokale productie van brandstof is er sprake van een ‘overbruggingstoeslag’, die bekend staat als de government take. Deze wordt geheven over het verbruik van lokaal geproduceerde brandstof. De overbruggingstoeslag is gelijk aan de pompprijs min leveringsprijs min bedrijfsmarge min omzetbelasting. Er wordt alleen omzetbelasting geheven op gasoline. In beide gevallen is de government take een optelsom van de eerder genoemde componenten. Per 29 maart 2017 is de government take echter gefixeerd op een vast bedrag per liter brandstof, waardoor sommige componenten kunnen inboeten indien andere componenten toenemen, zoals op basis van een gestegen importprijs of gestegen leveringsprijs. Voor diesel, gasoline en V-Power bedraagt de government take per liter respectievelijk SRD 0.70, SRD 1.30 en SRD 1.40. De ontvangst van de verbruiksbelasting motorbrandstof ondervond vertragingen in 2017, maar is in 2018 weer toegenomen. In de eerste helft van 2018 had de overheid ruim SRD 90 miljoen binnengehaald. Verwacht wordt dat de realisatie voor 2018 rond de SRD 300 miljoen zal zijn. Voor 2019 heeft de regering haar government take geraamd op SSRD 147 miljoen. Tegen eind 2019 zou de regering sinds 2016 ruim SRD 851 miljoen hebben verdiend aan al de verbruikers van brandstof in Suriname.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: