Het bloed kruipt altijd waar het naartoe moet

 
1Het bloed kruipt altijd waar het naartoe moetVaders krijgen steeds meer aandacht op Vaderdag. Dit ontwikkelt zich in positieve zin in Suriname. Vele vaders worden herinnerd aan hun vaderschap, vaderlijke plichten en hun invloed binnen onze samenleving. In gezinsverband besteden steeds meer kinderen en moeders aandacht aan deze dag, waarbij alle vaders worden geëerd voor hun kracht en doorzettingsvermogen. Maar vaak genoeg heb je moeders, die de rol van de vader over moeten nemen. Dat geven de meeste moeders aan tijdens een gesprek.
 
Opvoeding is noodzakelijk
Onze gezinnen en het gezinsbeleid moeten een belangrijkere plaats in onze samenleving innemen. Het gezin en de gezinssituatie hebben directe invloed op de vorming van mannen en vrouwen, zoals de basisnormen en principes die op jonge leeftijd worden meegegeven. Volgens een begeleider van Stichting Rumas, Anne Marie Becker, zijn er ruw geschat 60% van de vaders, die hun vaderschapsrol niet vervullen, inbegrepen de vaders die willen, maar onder druk van bijvoorbeeld een nieuwe relatie dit niet kunnen. De kinderen die geen vaderliefde kunnen krijgen vanwege de keuze van de ouders en ook vanwege ontvallen (sterfte) hebben begeleiding nodig. Vaak genoeg ervaren deze kinderen pijn en verdriet over het gemis van de vader en in de meeste gevallen ook de moeder. “Wij moeten anno 2019 nadenken hoe wij op een harmonieuze manier onze kinderen kunnen opvoeden”, geeft de begeleidster aan. “Wij moeten bewust worden van de rol als ouders.” In relaties komen breuken, waarbij de liefde in haat verandert, en in deze relaties worden de kinderen meegesleurd, aldus Becker. “Het kind verdient 50% liefde en aandacht van zowel de moeder als de vader. Het bloed kruipt altijd waar het naartoe moet. Door een breuk in de relatie komen de kinderen uit die gebroken relaties vaak op het punt om te zoeken naar de gescheiden ouder. Vaak genoeg heb je ook relaties, die vanwege cultuurverschillen kapotgaan. Cultuur is dynamisch en niet statisch. Er moet beter gecommuniceerd worden tussen de ouders na de relatiebreuk, met name over hoe de opvoeding aangepakt zal worden of hoe er gewerkt kan worden aan een betere toekomst voor het kind. Dit, zodat deze kinderen de liefde van beide ouders kunnen krijgen”, geeft de begeleidster als voorbeeld aan.
 
TM
 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: