VHP: vaders zijn rolmodel!

downloadIn een gezonde samenleving is er een kerntaak weggelegd voor ouders in een gezin. De belangrijke rol die vaders en moeders spelen in de opvoeding van kinderen. Nog te vaak wordt in onze samenleving de vrouw gezien als degene die verantwoordelijk is voor de opvoeding. Het belang van betrokkenheid van vaders is tenminste zo belangrijk. Het gaat om de fundamentele kwaliteit van de relatie tussen vader en kind. Als die gewaarborgd is, dan ontstaat van daaruit de ruimte en de mogelijkheid voor vaders om meer te zorgen en meer te investeren in hun kinderen. Kinderen hebben het recht op opvoeding en verzorging door hun beide ouders. Vaderdag heeft verschillende aspecten. Verwennen van vaders is daar een van. Vaderdag is niet
alleen bedoeld voor vaders, maar ook voor alle mannen die figureren als een vaderfiguur. Niemand is perfect, maar vaders zijn rolmodellen voor kinderen. Hun gedrag , hun normen en waarden, geven richting aan hoe kinderen in het leven staan. Kinderen rekenen op de onvoorwaardelijke liefde van hun vader. Dat geeft zekerheid, rust en een veilig gevoel. Dat creëert een ‘thuis’ waar zij zich mentaal, moreel en spiritueel kunnen ontwikkelen. Dat vergt van vaders dat ook zij zichzelf ontwikkelen en verbeteren.
Deze uitdaging is heden ten dage niet gemakkelijk voor vaders. In de traditionele zin waren het vaak
de vaders die voor het gezinsinkomen zorgden. Die tijdens zijn veranderd. Steeds meer gezinnen zijn
nu afhankelijk van het inkomen van beide ouders, vaak door meerdere ‘jobs’ tegelijkertijd. Een
bittere noodzaak want geen enkele vader wil immers zijn hand ophouden of een ‘pakketten-vader’
worden.
De VHP heeft respect voor al die vaders die zich onvermoeibaar blijven inzetten voor gezin en
kinderen. De VHP bedankt ze voor hun inzet bij de ontwikkeling van hun kinderen en ons geliefd land
Suriname. De partij wenst het hele Surinaamse volk, maar in het bijzonder alle vaders een prettige en
zinvolle Vaderdag toe.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: