Buza bespreekt mogelijkheden vluchten Air Maroc naar Suriname

1Buza bespreekt mogelijkheden vluchten Air Maroc naar Suriname1De opeenvolging van ontmoetingen met de minister van Buitenlandse Zaken (Marokko) heeft geresulteerd in een bezoek van de minister aan zijn tegenhanger in Suriname. De Marokkaanse minister, Nasser Bourita, en onze Buza-minister Yldiz Pollack-Beighle hebben op 12 juni wederom een ontmoeting gehad, maar dit keer in Suriname.
In 2017 heeft Suriname met Morokko een roadmap ondertekend. Deze roadmap gaat in het bijzonder over de zuid-zuid coöperatie, hoger onderwijs, technische training van jongeren, landbouw, voedselveiligheid, water en energie, en toerisme en transport. Op de ontmoeting van 12 juni zijn deze gemaakte afspraken voor samenwerking verder versterkt. “Wij hebben in dit kader hele concrete zaken besproken. Maar het is goed om aan te halen dat onze president de uitnodiging heeft van de koning van Marokko. Anderzijds is ook de koning van Marokko uitgenodigd om Suriname te bezoeken”, vertelt Pollack-Beighle.
De momenten van bezoek worden volgens de minister op een later tijdstip bepaald. Enkele jaren terug werd al meegedeeld dat er ambassades komen in beide landen. De details daarvan zijn nog niet uitgewerkt. Die moeten volgens de minister nog gebeuren.
Er zijn handelsmogelijkheden besproken. Ook kwamen toerisme en landbouw aan de orde. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden besproken over hoe Air Maroc naar Suriname kan vliegen. “Air Maroc vliegt al 5 keer per week naar Sao Paolo. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn om dat te realiseren”, meent Pollack-Beighle. Suriname heeft vorig jaar 15 diplomaten met een studiebeurs naar Marokko gestuurd. Die mogelijkheid staat van het jaar ook open. Er worden meer beurzen aangeboden door Marokko.
Marokko staat op de 6e plaats van 14 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika als het gaat om economische vrijheid. Haar totale score ligt boven het regionale en wereldgemiddelde.
Lage arbeidskosten en nabijheid van Europa hebben Marokko geholpen om een gediversifieerde en marktgerichte economie op te bouwen. De regering neemt aanvullende begrotingsconsolidatiemaatregelen om de groei te stimuleren en het concurrentievermogen van de particuliere sector te verbeteren door de overheidsfinanciën te versterken en een flexibeler wisselkoersregime in te voeren. Een groot deel van haar beroepsbevolking wordt nog steeds gemarginaliseerd door starre arbeidswetgeving en de regering moet nog een confrontatie aangaan met andere al lang bestaande uitdagingen, waarvoor diepgaande hervormingen nodig zijn, met name in verband met het waarborgen van de onpartijdige rechtstaat.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: