SRD 27 miljoen onderhands gegund voor bestrating Krappahoeklaan en Radjastanweg

1SRD 27 miljoen onderhands gegund voor bestrating Krappahoeklaan en RadjastanwegKalloe: ‘SRD 9.4 miljoen al verdampt bij startsein 2014’

De overheid heeft een bedrag van SRD 26.900.480 onderhands gegund voor de bestrating van de Krappahoeklaan en de Radjastanweg in het district Nickerie. Nadat het eerste startsein in 2014 is mislukt, zal het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), op vrijdag 14 juni een tweede feestelijk startsein geven voor de aanpak van voornoemde wegen. In een brief waarop de krant de hand heeft weten te leggen, legt Santosh Soman, directeur Civiel Technische Werken bij OWT&C, de aannemer uit dat naar aanleiding van een openbare aanbesteding en de aanbieding gehouden op 15 februari 2019, de aannemer in aanmerking komt voor het werk. Verschillende ondernemers en toppers van de Nationale Democratische Partij (NDP) vinden dat er onterecht wordt gesproken over een openbare aanbesteding, aangezien er nooit een bekendmaking hierover is geweest en de sectie Nickerie van OWT&C ook niet op de hoogte is van enige gehouden openbare aanbesteding. Zij vermoeden dat dit project onder vier ogen is toegewezen aan een aannemer, die naar hun zeggen gelinkt is aan de groep die nu het beheer heeft over de Stichting Machinale Landbouw (SML) en al geruime tijd sukkelt met de rehabilitatie van het pompgemaal te Wageningen. VHP-assembleelid Jitendra Kalloe, die al enkele jaren voor de aanpak van de Krappahoeklaan pleit, is ook bezorgd hierover. Hoewel hij blij is dat voornoemde wegen eindelijk aandacht krijgen, benadrukt hij in gesprek met Dagblad Suriname dat de gemeenschap van Nickerie steeds genept wordt met pogingen van de regering om gelieerde personen te accommoderen.
SRD 9.4 miljoen verdampt bij eerste startsein in 2014
De Krappahoeklaan heeft een lengte van 4 km, terwijl de Radjastanweg een lengte heeft van 700 meter. In 2014, een jaar voor de verkiezing van 2015, werd onder toenmalige OW-minister Rabin Parmessar ook een feestelijk startsein gegeven voor de bestrating van deze wegen. Voor een bedrag van SRD 9.372.000 moest een aannemer in 120 werkbare dagen, in 6 maanden tijd, het werk opleveren. Parmessar en NDP-parlementariër Rashied Doekhie mochten toen ceremonieel de eerste steen leggen. Na deze periode is het werk enkele maanden later stilgelegd. Vernomen wordt dat de aannemer uit 2014 een familielid is van de aannemer, die het werk nu gaat uitvoeren. “Integendeel hebben ze ongeveer 2 kilometers van de Krappahoeklaan voor enkele meters diep uitgegraven en het zand afgevoerd”, stelt Kalloe. De VHP’er vindt dat de regering verantwoording moet afleggen voor de verkwisting van ettelijke miljoenen SRD’s, omdat het uiteindelijk gaat om gemeenschapsgelden.
Kalloe vroeg aandacht in DNA over SML en pompgemaal
Kalloe stelde onlangs in De Nationale Assemblee (DNA) over documenten te beschikken, waaruit zou moeten blijken dat Johnny Mahespalsing, de motor achter Westland Sama Group, en Rinesh Mangaldeen, een andere exponent vanuit de NDP, woekerwinsten maken ten koste van de Staat. Beide personen zitten in het bestuur van SML en zouden volgens Kalloe in totaal meer dan SRD 20 miljoen vanaf 2015 aan infrastructurele werken hebben uitgevoerd. Er zijn miljoenen getrokken, maar de werken zijn niet uitgevoerd. Op andere plaatsen is de gemeenschap genept met een dunne laag van 10 centimeters zand in plaats van 60 centimeters. LVV-minister Rabin Parmessar beloofde de zaken grondig te zullen onderzoeken.
Verkiezingsstunt?
De aanpak moet volgens Kalloe bovendien niet alleen blijven bij de Krappahoeklaan en de Radjastanweg, maar ook van andere zandwegen. De VHP’er vindt dat er in dit geval wederom geen garantie wordt geboden dat het hier niet weer gaat om een verkiezingsstunt om zielen te winnen bij de verkiezingen van 2020. “De aanvang in 2014 was ook een jaar voor de verkiezingen. We zien nu weer hetzelfde zich herhalen. Kijkende naar de personen die het werk gaan uitvoeren, heb ik al een gevoel dat deze zaak weer niets zal opleveren. Nu rent men ook met een paar kuub zand om de kuilen in de weg te Henar te dichten. Ook in de Van Pettempolder, het Lachmanproject, Nationaalproject zijn er zandwegen die allemaal in deplorabele staat verkeren. Daar moet men ook naar kijken. Dat los je niet op met maar een kruiwagen zand”, stelt de politicus. Het gaat om een productiegebied dat veel ontwikkeling voor de plaatselijke bevolking zal meebrengen.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: