Sharman blijft hameren op duidelijkheid aankoop Zorghotel

In gesprek met Dagblad Suriname geeft parlementariër Dew Sharman aan dat namens het Academisch Ziekenhuis het Zorghotel op de veiling is gekocht. Met deze aankoop is een bedrag van SRD 50 miljoen gemoeid. “Hakinbank heeft als schuldeiser het ziekenhuis op de veiling verkocht en de notaris heeft Zorghotel toegewezen aan het AZP. Kort daarop is een schrijven van de minister uitgegaan met het verzoek aan de bank voor overdracht van Zorghotel aan de nieuwe stichting, te weten de ‘River View Medical Center Suriname (RMCS)’.
Sharman zegt dat de vorige eigenaar vindt dat de veiling heeft plaatsgevonden op basis van voorkennis en dat dit niet het juiste bedrag heeft opgebracht. De eigenaar had meer schulden en had een hoger bedrag kunnen toucheren, maar door de voorkennis heeft hij slechts 50 miljoen ontvangen. Momenteel procedeert deze ontevreden voormalige eigenaar tegen de Staat en het AZP.
In het parlement zijn vragen gesteld wie Zorghotel heeft gekocht, aangezien dit niet terug te vinden is op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Sharman verduidelijkt dat volgens de minister van Financiën, de overheid dit heeft betaald uit een pot van 750 miljoen voor onvoorziene kosten. De parlementariër is de mening toegedaan dat hierover meer duidelijkheid gegeven moet worden aan de samenleving. “De minister van Volksgezondheid heeft aangegeven dat het een hypermodern ziekenhuis wordt”, zegt Sharman. De VHP-parlementariër wil weten wat het beleid is ten aanzien van ziekenhuizen. “Hoe meer ziekenhuisbedden worden aangeschaft, hoe meer geld naar de tweede lijn gaat en hoe minder overblijft voor de eerste lijn”, verduidelijkt de VHP’er. Sharman, die zelf ook arts is, veronderstelt dat het komt door de plannen om meer ziekenhuizen te bouwen. “Er is aangekondigd dat er nog ziekenhuizen komen te Atjonie, Commewijne en Saramacca. Het is prima om de dienstverlening naar de samenleving te brengen, maar het moet niet gaan ten koste van de kwaliteit en het voorbestaan van de gezondheidszorg.”
Sharman zegt vanuit beleidsoogpunt te begrijpen dat de minister aangeeft in zijn begroting en in het nationaal strategisch plan dat primaire zorgpreventie en reductie van ziekten veel meer aandacht zullen krijgen. “Helaas is er daarvoor geen budget vrijgemaakt, maar er worden wel ziekenhuizen gebouwd om al het geld naar de tweede lijn te duwen.” Het is voor Sharman daarom dan ook geen verrassing dat personen maar al te vaak de nijpende situatie in de eerste lijnzorg, door verschillende tekorten ervaren. Of het aangekochte Zorghotel hier verandering in zal brengen, is een vraag die de tijd zal leren.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: