NH zal zich richten op benutting van hernieuwbare energiebronnen

1NH zal zich richten op benutting van hernieuwbare energiebronnenHet ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is blijkens haar begroting voor het dienstjaar 2019 voornemens om activiteiten uit te voeren ter ontwikkeling en benutting van hernieuwbare energiebronnen. Met deze energiebronnen zal in het bijzonder het binnenland van elektriciteit worden voorzien. Met de uitvoering van deze beleidsmaatregel is ook het zogenaamde “local contribution” (overheidsbijdrage) van het project “Development of Renewable Energy, Energy Efficiency and Electrification of Suriname”, dat mede door de Global Environment Facility via de Inter American Development Bank wordt gefinancierd, meegenomen. De activiteiten die uitgevoerd zullen worden in het kader van het bovengenoemd “GEF Renewable Energy Project” zijn zonne-energieprojecten, hydro-energieprojecten en windenergieprojecten.
Zonne-energie
Middels viertal pilotprojecten zal de technische en operationele duurzaamheid van zonne-energietechnologieën worden aangetoond. Dit zowel voor “on-grid” toepassingen in de kustvlakte en als “off-grid” bij de landelijke elektrificatie in het achterland. In het dorp Godolo zal een pilot met solar energie worden uitgevoerd.
Hydro-energie
Er zal onderzoek worden verricht naar de haalbaarheid van mini-hydro energieprojecten in het binnenland. Indien haalbaar zal een energieopwekkingsproject worden uitgevoerd.
Windenergie
Na de installatie van 6 windmeetstations in de kustvlakte zal informatie worden verzameld omtrent de potentie van windenergie in de kustvlakte. Er zal hiermede een windenergiekaart worden geproduceerd. In dit kader zullen er windmeetstations langs de kust van Suriname geïnstalleerd worden, waar de nodige metingen worden verricht gedurende een jaar. Het doel hiervan is het produceren van een windmap, die de potentie voor het opzetten van windfarms moet vaststellen. Voor 2019 is het beleid er ook op gericht om voor alle districten inclusief dorpen en woongemeenschappen in het binnenland een energieprofiel samen te stellen om zo te geraken tot een beste energie mix voor deze gebieden. Het totaal geraamd bedrag voor deze activiteiten is SRD 11.900.000. SRD 11.400.000 wordt geleend en de rest wordt een overheidsbijdrage.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: