Hof van Justitie is deurwaarder rijker

1Hof van Justitie is deurwaarder rijker (2)Het Hof van Justitie (HvJ) als de dienst Rechtszorg van het ministerie van Justitie en Politie is een deurwaarder rijker. Op een buitengewone openbare zitting van vrijdag 7 juni 2019 heeft het HvJ Anielkoemar Sewgobind beëdigd tot deurwaarder.
De president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, noemt het een duale functie en bijzonder, omdat Sewgobind de laatste deurwaarder is die nog deze duale positie toebedeeld krijgt. “In deze positie zult u de dienst doen als deurwaarder bij HvJ en ook functioneren als deurwaarder in dienst van het Bureau Rechtszorg van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol). In welke hoedanigheid u zal optreden in opdracht van het Bureau Rechtszorg is onder andere kosteloze zaken”, haalde Rasoelbaks aan. Als deurwaarder Justitie en Politie dient de nieuwbakken deurwaarder zich strikt te houden aan de directieven van het ministerie. De waarnemend Hof-president heeft de nieuwe deurwaarder voorgehouden dat zijn taakuitoefening omlijnd is door het ministerie van Justitie en Politie. “Treedt u daarbuiten, dan riskeert u een ambtelijke tuchtmaatregel conform de Personeelswet. Te allen tijde dient u te handelen conform het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het doen van uw ambtsverrichtingen als staatdeurwaarder. De deurwaarder zal enigszins ambtenaar zijn met een leiding boven zich vanuit de afdeling Rechtszorg van het ministerie en anderzijds bij het Hof”, voegde Iwan Rasoelbaks eraan toe. Hij benadrukte tot slot dat bij deze duale positie betrokkene dubbel in de tucht kan belanden. De Personeelswet enerzijds, ambtelijke tucht, en dan die deurwaarderstucht als deurwaarder bij het Hof van Justitie.
Zowel de vertegenwoordiger van de procureur-generaal, Garcia Ramcharan-Paragsingh, als de president van het Hof hebben in hun speech aangegeven dat een deurwaarder flexibel en stressbestendig moeten zijn.
De voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Deurwaarders, Gina Halfhuid, verwelkomde de nieuwe deurwaarder en is ook ingegaan op de integriteit en het loyaal zijn aan zichzelf. Zij is er mee eens dat het niet een gemakkelijke uitdaging is en zei verder dat mocht er iets zijn, hij niet moet schromen haar te benaderen. Zij wenste hem veel kracht en wijsheid toe. Anielkoemar Sewgobind beloofde zijn uiterste best te doen om het werk naar eer en geweten uit te voeren. Verder hoopt hij een goede samenwerking te hebben met collega deurwaarders.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: