Afrikaanse Varkenspest ook serieuze zaak voor Suriname

De Afrikaanse Varkenspest, die nu in Azië om zich heen grijpt, is niet onopgemerkt gebleven in Suriname. Gianna Karg, waarnemend hoofd van de Veterinaire Inspectie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zegt dat er ook in Suriname al maatregelen zijn genomen. “Wanneer er een importvergunning voor vleesproducten wordt aangevraagd, dan controleren we van welk land en uit welk gebied de dieren of producten zullen komen. Als de aanvraag komt uit een land gebied waar de ziekte aanwezig is, dan wordt dit afgekeurd of er wordt gevraagd naar overheidsgaranties uit het land, waarbij wordt verklaard dat het product of de dieren geen gevaar vormen.” Karg zegt dat er bij de controle en handhaving nog werk aan de winkel is. Er zijn gevallen, waarbij mensen zich niet aan de wet houden. De controle ziet toe op de legale import, maar zoals in elk ander land zijn er ook gevallen van illegale handel. Dat is nu nog een zorgpunt. Een integrale aanpak is noodzakelijk. Reguleren is niet voldoende.
Samenwerking met de carriers, de beheersorganisaties zoals luchthavenbeheer, havenbeheer en andere inspectiediensten, zoals de douane en de politie, zijn nodig om de binnenkomst van besmet vlees te beteugelen. Karg wijst op de vele manieren, waarop vlees het land in kan komen. “Mensen kunnen dit meenemen in hun bagage, maar men kan ook stiekem een palet varkensvlees in een container plaatsen.” En dan heb je de poppen aan het dansen. “We zijn ons zeer bewust van het gevaar. Zowel middelen als afspraken tussen de ministeries op hoog niveau zijn nodig om het gevaar voor Suriname buiten de deur te houden. We blijven hameren hierop, want Suriname is niet gevrijwaard van een dergelijke kans op besmetting”, laat het waarnemend hoofd weten. In deze is er ook een taak weggelegd voor alle grensposten. “De samenleving is ook verantwoordelijk bij de controle.” Speciaal om de gemeenschap te informeren, is er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat binnenkort gedistribueerd zal worden. Hiervoor zullen afspraken tussen de ministeries gemaakt worden.
Hammetjes binnenbrengen
De Veterinaire Inspectie heeft zowel importeurs als varkenshouders geïnformeerd over de ontstane situatie. De zorg voor de illegale praktijken blijft echter een serieus aandachtspunt en een uitdaging. Het is absoluut noodzakelijk om de regels in acht te nemen of je te laten informeren door de Veterinaire Inspectie voordat vleesproducten het land binnengebracht worden. “Vooral mensen, die vanuit hier en daar hammetjes het land inbrengen, moeten zich aan de regels houden”, zegt Karg. “Of je nou uit Nederland, België of een Aziatisch land komt, het is belangrijk om eerst contact te maken met de inspectie voor informatie en advies om te horen wat de correcte manier is om wat mee te nemen.”
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: