Voedselcertificering nu nog symbolisch

Ricky Stutgard
Ricky Stutgard
Voedseltechnoloog Ricky Stutgard ziet voedselcertificering als symbolisch. “Certificering geldt nog als puur souvenir”, stelt Stutgard. In de praktijk blijkt namelijk dat de controleur alleen controleert wat op papier is geschreven en niet de activiteiten die werkelijk worden ontplooid. Vanuit deze optiek bekeken is certificering voor Stutgard momenteel een ‘money making business’ geworden. De bedoelingen zijn goed, maar in de praktijk is het handelen niet zoals het behoort.
De voedseltechnoloog wijst op de rol van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Deze zou de controles moeten uitvoeren. Stutgard geeft aan dat het controleren van rauwe producten, zoals runderen, varkens en groenten, tot het werkterrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) behoort. BOG is ook betrokken bij de controles op het moment dat de dieren zijn geslacht, of de groenten geoogst. Stutgard ziet als probleem voor BOG dat het momenteel onvoldoende bemand en equiped is. “In de loop der jaren is BOG ook zelfs nog onthoofd. Inspecteurs raken daardoor gedemotiveerd.” Stutgard geeft in dit verband het voorbeeld van een controleur, die na het uitvoeren van een controle op non actief was gesteld en dat tussenkomst van de bond nodig was om de man weer aan het werk te krijgen.
Het is om deze reden dat Stutgard aanvoert dat certificeringen geen zin hebben als het controlemechanisme is verlamd. Voor de voedseltechnoloog kan er alleen verbetering optreden als deze controlemechanismen worden versterkt in zowel personeel als middelen. Dat de infrastructuur er momenteel is, blijkt uit het feit dat BOG over een microbiologisch en een chemisch laboratorium beschikt. Hier kunnen onder meer de verschillende ‘home made’ drankjes, die in de winkels worden aangeboden, worden gecontroleerd.
De milieu-inspecteurs zijn dagelijks op straat om hun werk te doen. BOG kent de voedselkeuringsafdeling en de afdeling voor de milieu-inspecteurs. De voedselkeuringsafdeling is momenteel onderbezet. Stutgard wijst erop dat de milieu-inspecteurs door de onderbezetting van de voedselkeuringsafdeling ook die taken hebben bijgekregen. Stutgard benadrukt dat BOG de instantie is voor voedselcontroles, maar dat de infrastructuur in de afgelopen jaren sterk achteruit is gegaan. Om de controlemechanismen optimaal te laten functioneren, zal politieke wil moeten worden getoond.
De garantie van voedselzekerheid betekent dat er voedsel beschikbaar en bereikbaar is.
In het project ‘Progression en Next Steps Food and Nutrition Safety’ vertelde consulent Henk Ramnandanlal dat gekeken is naar de voedsel- en voedingszekerheid van Suriname. Een belangrijk gegeven dat tijdens dit onderzoek naar voren is gekomen, is het ontbreken van een plan voor de lange termijn. Zo een plan is juist nodig om onze voedselzekerheid te garanderen.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: