Suriname nog niet klaar voor Minamata Verdrag

1Suriname was niet klaar het Minamata Verdrag1Dorpelingen in goudmijnvelden zijn moe van consultants en onderzoekers

Alysia Samaroo presenteerde op 7 juni de onderzoeksresultaten van haar thesis, met als titel “Ratification of the Minamata Convention by Suriname: problems and solutions”. Zij deed dit in de aula van de IBW University. Samaroo is nagegaan als Suriname inderdaad klaar is om te voldoen aan de eisen van het Minamata Verdrag. Het antwoord op deze vraag was: nee.
Informatie
Tijdens deze studie werd constant opgemerkt dat de gegevenshiaten tussen de verschillende belanghebbenden, die met hetzelfde onderwerp te maken hadden, heel groot waren. Vanwege het gebrek aan gegevens is het niet mogelijk om de precieze situatie van kwikvervuiling in heel het land te schatten. Er zijn geen legitieme statistieken gevonden over mensen, die door kwik vergiftigd waren, hoewel verschillende studies zijn gedaan op kwikvervuiling in het binnenland.
Communicatie
De communicatie tussen belanghebbenden over het kwikonderwerp is ook slecht. Uit de interviews is ook bekend dat de dorpelingen in de goudmijnvelden moe zijn van consultants en onderzoekers, die hen benaderen voor hetzelfde onderwerp. In bepaalde gevallen werden de resultaten nooit aan de dorpsbewoners gepresenteerd. Dit komt over alsof de overheid alleen investeert in het bewustzijn, maar niet in de vervanging van de huidige mijnbouwtechnieken. Samaroo stelt voor om met een database te komen om de informatievoorziening te verbeteren.
Financiën speelt ook een zeer belangrijke rol in dit onderwerp. Echter creëert het niet weten hoe het geld verstandig te gebruiken ruimte voor uitgaven aan tal van studies met dezelfde resultaten als ‘teruggaan naar de tekentafel’. “Waar de politiek ter sprake komt, zijn er eigen belangen die een rol spelen. Daar kunnen wij moeilijk wat aan doen, maar ik hoop dat mijn thesis een bijdrage kan leveren aan het implementatieplan. Bij verschillende workshops zijn wij nog steeds bezig met hetzelfde: hoe gevaarlijk kwik is”, zegt Samaroo.
Professor Theo Wong gaf tijdens de verdedigingsronde van Samaroo aan dat hij eigenlijk, gezien de jarenlange discussie, wat moedeloos kijkt naar deze kwestie. Professor Dennis Mans merkte op dat de overheid bijkans evenveel verdient aan de kleinschalige mijnbouwers dan zij verdient aan de twee multinationals in Suriname. Kwikgebruik verbieden en hiermee de huidige ondernemers belemmeren in hun inkomen, betekent ook dat de overheid zichzelf zal snijden in haar eigen inkomen. Samaroo echter stelt dat er in Colombia bijvoorbeeld al een goed voorbeeld te zien in van hoe het zou kunnen. Onmogelijk is het volgens Samaroo dus ook niet.
Wetgeving
Kwik valt onder vergunning plichtige goederen in Suriname. Echter verleent het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geen importvergunning voor kwik. Samaroo stelt dat op basis van zo een handeling, het ministerie voor het gerecht gesleept kan worden om de wet na te komen. Hiermee illustreert Samaroo eigenlijk de noodzaak om te werken aan de verouderde wetgeving in Suriname, waar de vergunning plechtigheid maar onderdeel van is. “Je wilt je binden aan een internationaal verdrag. Alles valt en staat met onze wetgeving”, stelt Samaroo.
Suriname mag de regels en voorschriften van deze conventie niet overtreden. Elk aspect van de conventie moet serieus worden genomen en niet over het hoofd worden gezien. De trend van het ondertekenen van conventies en het niet kunnen naleven van de regels moet volgens Samaroo niet worden voortgezet.
Mentaliteit veranderen
Tenslotte zou ook de groep kleinschalige mijnbouwers bereid moeten zijn om een gedachtewisseling te overwegen. De goudmijnbouwsector is een zeer bloeiende sector, maar ondanks het bewustzijn houdt de groep zich nog steeds aan hun eigen manier van denken en werken. Dit maakt het zelfs moeilijker voor de andere partij om hun werkproces voort te zetten. “Ik geloof wel in het Minamata Verdrag, maar Suriname is er nog niet klaar voor. Onze mentaliteit speelt een grote rol”, aldus Samaroo.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: