Jogi: ‘Regering liegt over AKF’

Jogi ‘Regering liegt over AKF’1
Jogi ‘Regering liegt over AKF’2VHP-assembleelid Mahinder Jogi keurt het af dat de regering onjuiste informatie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft verschaft over het Agrarisch Kredietfonds (AKF). Terwijl de minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) tijdens de begrotingsbehandeling gezegd heeft dat het AKF nu zit bij het ministerie van Financiën, heeft minister Gillmore Hoefdraad op zijn beurt weer gesteld dat het fonds is ondergebracht bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). De volksvertegenwoordiger wijst de redactie het staatsbesluit nr. 4 2019 ‘Besluit Opheffing Agrarisch Krediet Fonds’, waaruit blijkt dat het AKF per 18 december 2018 is opgeheven. “De regering heeft onwaarheden verkondigd in het parlement, want uit het staatsbesluit blijkt dat het AKF is opgeheven. Het bestaat niet meer”, zegt de VHP’er aan Dagblad Suriname. De parlementariër vindt het een kwalijke zaak dat de Financiënminister helemaal niet op de hoogte was van een staatsbesluit, dat de Raad van Ministers heeft gepasseerd. “Hij is niet op de hoogte of hij zit onwaarheden te verkondigen”, stelt de VHP’er. Hij heeft het staatsbesluit ondertussen al persoonlijk overhandigd aan president Desi Bouterse. Dat vicepresident Ashwin Adhin ook in dezelfde lijn als Hoefdraad uitleg heeft gegeven, maakt de bezorgdheid van de VHP’er nog groter.
Niet meer mogelijk aan te kloppen voor lening
Jogi wijst naar artikel 7 van het voornoemd staatsbesluit waarin staat: ‘met inwerkingtreding van dit staatsbesluit komen, met uitzondering van de kredietovereenkomsten en de zekerheden aangegaan bij de kredieten met een door het bestuur en de beheerder van het fonds, te vervallen het Besluit Agrarisch Krediet Fonds (S.B. 2007 no.125, zoals gewijzigd bij S.B. 2009, no. 77), het Reglement Beheer Agrarisch Krediet Fonds, de Beheersovereenkomst Agrarisch Krediet Fonds tussen het bestuur van het fonds en de Landbouwbank NV d.d. 29 november 2007 en alle overige uitvoeringsbesluiten en regelingen van het Besluit Agrarisch Krediet Fonds’. Uitgaande van dit artikel benadrukt Jogi dat niemand meer door tussenkomst van het AKF bij enige bankinstelling kan aankloppen voor een lening of terugbetaling. “Boeren klagen. Sma wani pai, ma den no sabi pe den musu pai. Ze willen aflossen en zijn bang voor de consequenties”, aldus de VHP’er.
De president is aan het dromen
Het AKF is onder de Nieuw Front-regering in 2007 in het leven geroepen. Jogi memoreert nog de uitspraak van Bouterse in 2010 waar het staatshoofd na zijn aantreden de belofte deed om Suriname te maken tot de voedselschuur van het Caraïbisch gebied. “Maar president, wat heeft u tot nu toe gedaan als u niet eens een agrarisch kredietfonds kan behouden en beheren? U kunt het fonds niet eens optoppen en geen goedkope leningen aan de boeren bieden om een tractor te kopen. Juist omdat u een slecht beleid hebt gevoerd, zou je het AKF moeten optoppen. Hoe wilt u de agrarische productie in Suriname op gang brengen. U hebt niet eens de rente bij banken omlaag kunnen houden, terwijl er een beleid is gevoerd waarbij de wisselkoers moordend omhoog is gesprongen. Hierdoor is alles duur geworden. Je maakt gewag van het bezoek van de premier van Antigua en zaken die je gaat exporteren. Maar wat ga je precies exporteren? Wat produceer je dat je gaat exporteren? De president is aan het dromen”, aldus Jogi.
Saldo AKF SRD 6.155.390,06
De totale balanswaarde van het AKF per 31 december 2015 bedroeg SRD 23.740.810 bij de Landbouwbank. Per 12 september 2018 bedroeg het saldo op de bankrekening van het AKF een bedrag van SRD 6.155.390,06. Dit bedrag is na de opheffing van het AKF overgeheveld naar de NOB. In het staatsbesluit stelt de regering ‘dat voor de zekerheid en versoepeling van financieringen voor de totale agrarische sector het nodig is om het Agrarisch Krediet Fonds op te heffen en regels vast te stellen terzake de gevolgen daarvan’.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: