Bouterse: SRD 80 miljoen voor NOB-studiefinanciering gebruikt

Frontfoto 1De regering blijft volgens president Desi Bouterse studenten faciliterend beleid voeren, gericht op de toekomst en toekomstige kaders. Bij het opsommen van de verworvenheden van de regering, richtte de president zich ook op de financieringsmogelijkheden, die aan studenten wordt geboden ter voortzetting van hun studie. “Bijna 4000 lokale studenten en bijna 200 studenten in het buitenland maken voor meer dan SRD 80 miljoen gebruik van studiefinanciering van onze Nationale Ontwikkelingsbank. Van de lokale financiering is meer dan 90% van het bedrag verdeeld over 20 publieke en particuliere opleidingen en instellingen in Suriname”, zei Bouterse. Bouterse sprak hier over het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS). Het FSS is per staatsbesluit in 2009 ingesteld, met als doel het helpen vormen van hoger kader, met name door Surinaamse studenten van het academisch en hoger beroepsonderwijs, middels het verstrekken van een lening, te voorzien van financiële middelen om een studie te volgen.
Studenten kunnen bij het FSS een lening aangaan ter dekking van de (directe) studiekosten. Financiering kan aangevraagd worden voor studeren in Suriname. Hier komt FSS in met het inschrijfgeld, collegegeld en een maandelijkse lening van maximaal SRD 875. Voor studenten die in het buitenland willen studeren komt FSS in met inschrijfgeld, collegegeld en een maandelijkse lening (bedrag afhankelijk van bestemming). Momenteel is men bezig om de bestaande militaire opleidingen te projecteren in een op te richten militair instituut. Het burgerpersoneel wordt gestimuleerd zich verder te scholen. Dit geschiedt zowel op de overheidsopleidingen, extern- en on-the-job-trainingen. Voor studiefinanciering kunnen ook zij terecht bij de NOB.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: