Japin Werkgroep verontwaardigd over reactie governor

Met grote verbazing heeft de Werkgroep Planning en Ontwikkeling van het Japin in de media een reactie gelezen afkomstig van de CBvS-governor Van Trikt over de SPSB-kwestie. “Wij vragen onszelf af of deze persoon naïef is of ons doelbewust voor de gek wil houden. De governor wil de gemeenschap wijsmaken dat haar middelen veilig zijn bij de SPSB vanwege het feit dat de staat verplicht is garant te staan voor de aan deze instantie toevertrouwde middelen”, stelt de werkgroep in een verklaring.
De Staat is met haar gigantische schuld, haar barslecht leenbeleid en haar enorm begrotingstekort niet in staat om een behoorlijke garantie te geven aan rekeninghouders van de SPSB. Deze overheid heeft geen A-rating. Dat had ze wel toen de wet op deze bank werd gemaakt. Waar zijn o.a. de centen van de schoolspaaracties gebleven?
De governor zegt dat iedereen kan gaan natrekken of er onderpand is gegeven voor zijn lening ten behoeve van zijn kantoor aan de Brokopondolaan. Onderpand is zondermeer een vereiste, maar banken hebben geen boodschap aan een onderpand. De lener moet simpelweg terugbetalen. Banken zijn geen “real estate” bedrijven en willen je pand niet. Ze willen het geleende geld met rente terug. Indien dat niet gebeurt, hebben wij te doen met een notoire wanbetaler. Dat is nu eenmaal het belangrijke punt.
De governor als toezichthouder op financiële instellingen moet zich diep schamen dat hij zo lichtjes gaat over “non-performing loans” en dat even afdoet met ‘de Staat staat garant’. Juist deze zaken kunnen een bank en de hele financiële sector in grote problemen brengen.
“Indien de zienswijze van de huidige governor niet verandert, hoeven wij echt niet veel van deze persoon te verwachten. In plaats van af te keuren dat er bij een bank, leningen worden verstrekt met de uitdrukkelijke intentie om niet terug te betalen, maakt de governor er een politiek potje van. Alsof we dom zijn. Dit is echt het laatste dat wij van een governor van onze Centrale Bank hadden verwacht”, besluit de Werkgroep.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: