Eid ul Fitr: een liefdevol feest

1Eid ul Fitr1
1Eid ul Fitr2
Frontfoto1De Surinaamse Moeslim Associatie (SMA) heeft op woensdag 5 juni 2019 haar Eid ul Fitr gebed gehouden. Dit deden zij op het SMA-complex aan de Livornoweg. Na enkele korte toespraken begaven de aanwezigen uit diverse plekken van Suriname naar de openlucht gebedsplaats, welke Idgaah wordt genoemd.
Volgens de voorzitter van de SMA, Hadjie Michel Soebhan, is er gekozen voor deze locatie, omdat zij het voorbeeld nemen van de heilige profeet Mohammed, die een gewoonte had om de Eid Namaaz (gebed) buiten het centrum, op een rustige plek te doen. Soebhan haalde ook aan dat er wereldwijd een negatief beeld is over het Islam en de moslims. Moslims worden gezien als “slechte mensen die bombardementen plegen op onschuldige mensen”, terwijl dit helemaal niet waar is. Islam betekent iemand die God gehoorzaamt, en keurt alle vormen van terreur af.
De SMA heeft behalve steun vanuit Suriname, ook steun gehad van voormalige leden die in Nederland wonen, in de voorbereiding van de Eid-viering. Zo hebben de Vrienden van de SMA in Nederland gezorgd voor de gebedsmatten en financiën gecollecteerd, zodat de organisatie eigen materiele spullen kan kopen om meer mensen te kunnen accommoderen voor dit broederlijk feest.
Voorzitter Soebhan gaf mee aan Dagblad Suriname dat de vastende mens wereldwijd heel hoog wordt gewaardeerd. Hij attendeerde erop dat de moslimgemeenschap in ons land niet alleen een maand moslim moet zijn, maar de elf resterende maanden moslim blijft. Wat in een maand is bereikt en geoefend, moet de Surinaamse Moslim aldoor blijven behouden en in praktijk brengen. De eenheid en respect voor elkaar in Suriname moet altijd blijven. Geluiden en negatieve invloeden vanuit buiten moeten genegeerd worden.
Na het Eid-gebed werd er gezamenlijk nog gefeest in de hal op het complex van de SMA aan de Livornoweg.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: