Eblein Frangie: “Commerciële banken zijn verplicht om kasreserves aan te houden bij CBvS”

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), tijdens de discussieavond van de VES. (foto: Regilio Derby)
Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), tijdens de discussieavond van de VES. (foto: Regilio Derby)
De controversiële kasreserveregeling is een verplichte aangelegenheid voor de commerciële banken in Suriname. Hiervan gaf Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), blijk tijdens de discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) op 4 juni 2019 in de Banquet Hall van Hotel Torarica. Het thema van de VES-discussieavond had geheel betrekking op het terugbrengen van de vreemde valuta kasreserve naar de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Als inleider ging Frangie in op de kasreserveregeling, internationale standaarden, de huidige situatie, het verzoek van CBvS, strikte voorwaarden SBV, conclusies en next steps. De SBV is onder strikte voorwaarden akkoord gegaan om het beheer van de valuta kasreserve in handen te leggen van de CBvS. Dit heeft veel commotie teweeggebracht binnen de samenleving.
Kasreserveregeling is een voorschrift van CBvS
Frangie merkte op dat er veel onduidelijkheden zijn over de nogal complexe materie. Hij lichtte daarom toe waarom de banken over zijn gegaan tot de overdracht van de kasreserve. “Kasreserves werden voorheen aangehouden ter voorkoming van liquiditeitsproblemen bij banken. In de loop der jaren is de functie van kasreserve veranderd, het is nu een monetair instrument geworden. De kasreserveregeling is een voorschrift van de CBvS, die de commerciële banken verplicht zijn aan te houden bij de CBvS.” Volgens Frangie fungeert de kasreserve mondiaal eveneens als een monetair en stabilisatie-instrument. Hij voerde aan dat de CBvS met dat oogmerk voorschriften heeft uitgevaardigd; bij de SRD dient er 35% van de kasreserve renteloos aangehouden te worden bij de CBvS, en bij de vreemde valuta is dat 50%. “We hebben geen keus.” Naar zeggen van Frangie biedt de kasreserveregeling enkele voordelen. Een verbeterde solvabiliteit is hiervan een voorbeeld. “Een aantal banken in Suriname bezit geen correspondentrelaties. Dat wil zeggen dat ze ook geen buitenlandse bankrekeningen hebben. Je kan je kasreserve als lokale bank niet bij een andere bank plaatsen. Daarom wordt het ondergebracht bij de CBvS. Wij moeten vertrouwen geven aan onze klanten dat het geld veilig is.”
Constructieve houding CBvS bij aanhouding € 19,5 miljoen
Frangie typeerde de aanhouding van de € 19,5 miljoen in Nederland als de game changer. Hij voegde daaraan toe dat de CBvS de aangehouden middelen van de Finabank NV, Hakrinbank NV en De Surinaamsche Bank NV heeft voorgeschoten en daarmee een constructieve houding heeft getoond om het betalingsverkeer te garanderen. “Toen de commerciële banken erachter kwamen hoe serieus die aanhouding was, was het voor een aantal banken veel te laat. De CBvS heeft op dat moment aan die banken toestemming gegeven om gebruik te maken van de kasreserve; ze mochten de kasreserve vanuit hun kasreserverekening naar hun werkrekening overmaken.” Frangie is zich ervan bewust dat hiermee het vertrouwen van de klant in gevaar komt. Hij attendeerde erop dat er in het jaar 2014 ook valuta kasreserve werd overgeplaatst naar de CBvS. “Een groot deel van die middelen ligt nog onder het beheer van CBvS.” Door middel van onder andere de installatie van een Strategic Investment Committee, het opstellen en implementeren van het beleggingsbeleid, afsluiten van overeenkomsten met externe accountants voor de rapportage, afstemming met de pensioenfondsen en verzekeringswezen, en transparantie vanuit CBvS, tracht de SBV het vertrouwen van de klant terug te winnen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: