Comité generaal over visserij is tegen de wet

Het is voor de normale burger onbegrijpelijk wat er allemaal gaande is met de 6 Chinese vistrawlers. Gaat het nu daadwerkelijk om Chinese vistrawlers of zijn het boten die inmiddels overgekocht zijn door Surinaamse ondernemers? De gemiddelde Surinamer wil nog vis uit de Surinaamse wateren eten. Het gaat dan niet alleen om de kleine krobia’s, kwiekwie’s en patakka’s, maar vooral om de grotere rivier- en zeevissen. Maar wat is er nu aan de hand? De riviervissen worden besmet met kwik door illegale goudzoekers. Deze goudzoekers komen uit het binnen- en het buitenland. De kwikvervuiling gaat door, deze regering heeft bij de ratificatie van het Minamataverdrag het absolute verbod op kwikvervuiling opgeschoven met 20 jaar. Zo lang mogen de goudzoekers nog de Surinaamse wateren en de vissen blijven vervuilen. Inmiddels, op het moment dat ik dit aan u voorhoud, is een deel van de Inheemse en Marronbevolking al vergiftigd met een verhoogd kwikgehalte in hun lichaam. Het kwikgehalte in hun lichaam is enkele malen meer dan normaal. De vergiftiging is groter naarmate je dieper in het zuiden van het land komt. De binnenlandbewoners die dichter bij de stad wonen, die consumeren ook vis vanuit de stad. Er zijn binnenlandbewoners die uitsluitend hun eigen vis vangen. Deze vis heeft deze Surinamers dus vergiftigd. De vervuiling gaat door en straks wordt het te consumeren vis uit de inlandse wateren van Suriname dus verwaarloosbaar. En wat zien wij nu gebeuren: gewoon op een blauwe maandag verschijnen 6 vistrawlers met Chinese opschrift aan de horizon. Eerder hadden we u medegedeeld dat dit Chinees bedrijf in Azië zich schuldig heeft gemaakt aan illegale visserij. Suriname is klein en er zijn 2 geruchten die de ronde doen. Mensen die heel dicht op de schoot van de president zitten, die zouden een tyuku van enkele miljoenen hebben genomen en harde toezeggingen hebben gedaan aan de eigenaren van deze boten. 1 minister van LVV is niet gezwicht voor de druk, heeft de zaak op de lange baan gehouden tot zijn positie verzekerd was en heeft toen bedankt. Nu is het de beurt aan een minister die zich meer leent voor het politieke vuile werk. Hij kan op zijn knieën gaan als het moet. Een ander gerucht is dat de boten gekocht zijn door Surinaamse aandeelhouders. Nu wil de laatste minister van LVV niet dat de samenleving zich bemoeit met deze zaak van deze 6 vistrawlers. Daarom wil hij voortaan alles in comité generaal bespreken. Wat in deze gesloten DNA vergaderingen wordt besproken, moet niet in het openbaar worden gebracht. Nu kunnen wij ons niet voorstellen welke strategische en veiligheidsoverwegingen ten grondslag liggen aan visvergunningen. Deze zaak stinkt naar rotte vis. Zaken aangaande de visvergunningen behoren juist in het openbaar te worden besproken. Het is niet voor niemendal dat de minister van LVV verplicht is om jaarlijks in de kranten te publiceren hoeveel visvergunningen zijn uitgegeven en hoeveel nog kunnen of zullen worden uitgegeven. De Surinaamse visserijwetgeving gaat uitdrukkelijk uit van transparantie. Onze minister van LVV wil dus tegen de wet handelen en zaken geheim houden. Het is een zeer verfoeilijke zaak dat hij als visserijminister de wens te kennen geeft dat hij tegen de visserijwetgeving wil handelen. Misschien gaan er namen van vrienden en familieleden vallen en dat moet de bevolking niet horen. Zo zien we weer waarmee de politiek in dit land bezig is. Een deel van deze mensen heeft een dubbele paspoort. Men maakt een heleboel rommel in het land. Wanneer Suriname onleefbaar is geworden, zal men simpel een vliegtuig pakken en verkassen naar een ander land. Het Surinaamse volk is lamgeslagen door rancune, omdat de helft van deze mensen bij de overheid zit. Als we niet oppassen zijn ingeblikte sardines straks onze enige optie.
Enkele dagen terug heeft de minister van LVV aangegeven dat er geen ruimte meer is om visvergunningen uit te geven. Dat geeft aan dat de rek er al uit zit. De lijst van de visvergunningen voor 2019 moet nog uitkomen of de visvergunningen voor dit jaar moeten nog worden uitgegeven. Er is een centraal visserijregister, dit is openbaar. Een ieder kan inlichtingen verkrijgen uit het centraal visserijregister. Er kan hiervoor een bedrag worden gevraagd. Vóór 20 januari van elk jaar maakt de LVV-minister, in het advertentieblad van de Republiek Suriname alsmede in twee dagbladen met landelijke verspreiding bekend, wanneer aanvraagformulieren voor het verkrijgen van visvergunningen te verkrijgen zijn. En welke het maximale aantal vergunningen is dat in dat jaar per vis of vissoort zal worden uitgegeven, onder vermelding van de verdeelsleutel voor in het centraal visserijregister geregistreerde vissersvaartuigen en voor de vreemde vissersvaartuigen.
Bij deze bekendmakingen maakt de LVV-minister ook de algemene voorwaarden openbaar, waarop de vergunning zal worden verleend. Deze algemene voorwaarden zijn onder meer de toegestane vangmiddelen en vangmethoden, de maaswijdten, de seizoenen alsmede de gebieden waarin gevist mag worden, de minimummaten van de te vangen vis, de maxima van de te vangen hoeveelheden vis, en de wijze van rapporteren van de visvangsten. Zij worden op de achterzijde van de vergunning afgedrukt. De vergunning kan niet worden overgedragen. De bedoeling is dus een behoorlijk transparant systeem. Daarom zeggen wij dat een comité generaal in strijd is met de visserijwetgeving.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: