Personeel Surpost in beraad

1Surpost personeel in beraadHet cao-personeel van Surpost is sinds gisteren in beraad. De werknemers vragen al geruime tijd naar aandacht voor verbetering van hun financiële positie. Het afgelopen jaar hebben zij geopend en afgesloten zonder een nieuwe cao. De vakbond had voor het jaar 2018 een wensenpakket ingediend bij de directeur van Surpost. Over het wensenpakket was er geen overeenstemming bereikt. Er zijn dus ook geen nieuwe arbeidsvoorwaarden overeengekomen met de bond. De bond heeft vervolgens de groene tafel opgezocht. De kantonrechter heeft eind maart 2019 besloten dat de werkgever met de vakbond in onderhandeling moet treden om een cao overeen te komen.
De opstopping ligt in deze, dat de directeur tot de dag van vandaag nog niet met de vakbond in onderhandeling is getreden om een nieuwe cao overeen te komen. “De reden die hij aangeeft, is dat hij geen geld heeft, het bedrijf in rode cijfers zit en het bedrijf verlieslatend is. Dit is dezelfde reden die hij vanaf zijn heraantreden in 2013 aangeeft aan het hardwerkend Surpost personeel. Je moet jezelf voorstellen, hij praat over het verlieslatende van het bedrijf, maar presenteert nooit een financieel jaarverslag waaruit de verliezen van het bedrijf blijkt”, zegt bondssecretaris Walther Uiterloo.
Hij benadrukt dat er kennelijk sprake is van financieel mismanagement. Dat heeft ook een uitwerking in de totale dienstverlening naar de gemeenschap toe. “Surpost heeft de marktpositie van toen niet meer. Klanten lopen over naar de concurrent. Partners waarmee wij samenwerken hebben bedankt. Er is verval van terreinen en gebouwen. Het wagenpark is verouderd en ziet er verwaarloosd uit. Het financieel en personeelsbeleid is niet om over naar huis te schrijven. Het enige wat de directeur doet, is mensen met ontslag sturen, schorsen of buiten functie stellen (alleen het cao-personeel). Stafleden worden de hand boven hun hoofd gehouden”, meent Uiterloo.
Het vonnis is op 28 maart 2019 gewezen. Een maand erna kreeg de bond het vonnis in handen. Op 10 mei werd het aan de directeur betekend. Op 16 mei werd de bond ontvangen door de directeur. Er is echter niet gesproken over de cao 2018 zoals de rechter heeft bevolen. Op 31 mei is de bond wederom ontvangen om het onderwerp van de cao 2019 te bespreken. 2018 bleek te zijn overgeslagen.
Het personeel accepteerde dit niet en ging sinds 3 juni om 7.00 uur in beraad. De directeur heeft in de ochtend een mededeling gehad van het beraad. De medewerkers blijven in beraad zolang de directeur de beslissing van de rechter niet naleeft.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: