VHP bij Idul Fitre: Eensgezindheid en samenwerking

Op 5 juni aanstaande hebben wij twee zeer belangrijke hoogtijdagen, namelijk: Idul-Fitre en 146 jaar
Hindostaanse immigratie. We zijn er heel erg blij om. Het is natuurlijk een toeval dat dit jaar Idul-Fitre en
de Hindostaanse immigratie samen op één dag vallen. De vastenmaand Ramadan wordt traditiegetrouw
afgesloten met het Idul-fitr feest. Met dit feest verbreken moslims over de hele wereld, ook in
Suriname, een periode van vasten.
De maand Ramadan heeft door het vasten, eenieder nieuwe kracht gegeven voor zijn/haar persoonlijk
leven, gezinsleven en maatschappelijk leven. Idul-fitre is een feest voor liefde, vriendelijkheid,
mededogen, vergeving en vooral eensgezindheid. Deze kwaliteiten zijn essentieel voor de Islam. Dit
feest leent zich uitstekend voor het aanmoedigen van goede deugden.
De VHP is ervan overtuigd dat Idul-Fitr, zal bijdragen aan de inzet voor de natie door wederzijds respect,
eenheid, tolerantie, samenwerking en inspiratie om het pad van liefde en universele broederschap te
volgen. Normen en waarden moeten centraal staan. Het zijn belangrijke fundamenten om ons land weer
op te bouwen en onze natievorming weer echte inhoud te geven.
Met de gezamenlijke viering van Idul- Fitr, wordt de eenheid en saamhorigheid bevorderd. Idul-Fitr is
ook een tijd om vrede te sluiten met jouw buren, familieleden en vrienden om oplossingen te vinden
voor nieuwe uitdagingen. Bij de VHP is de wil sterk aanwezig om de samenleving te dienen in deze zeer
turbulente financieel- economische tijd waarbij eensgezindheid en samenwerking van eminent belang is.
In de achterliggende periode hebben we als partij meer dan voorheen een sterke verbondenheid gehad
met onze schepper en de moslims gemeenschap. Traditiegetrouw hebben we als partij een gezamenlijk
avondmaal, Iftar, gehouden in het VHP partijcentrum. De Iftar en de vele bezoekjes van de VHP aan de
diverse moskeeën in de verschillende districten, zijn getuige van onze sterke verbondenheid.
De contacten tussen de niet moslimgemeenschappen en de moslimgemeenschap, zijn meer dan ooit
gegroeid. We zijn heel erg blij met zulke contacten. Door zulke ontmoetingen bouwen we bruggen,
bruggen die zeer noodzakelijk zijn voor natie ontwikkeling en ontwikkeling van ons geliefd land. Door
samenwerking, trekken we samen op, op basis van ons motto: Zelf sterk samen sterker.
We leven in een zeer onstuimige en moeilijke tijd, we hebben thans te maken met een ernstige
financieel- economische crisis. De samenleving kan moeilijk het hoofd boven water houden, ze heeft het
bijzonder moeilijk om uit te komen. Desondanks wenst de VHP, de hele natie maar in het bijzonder de
moslimbroeders en zusters een gezegende Idul-fitre toe. Ied Munarak.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: