Gajadien pleit voor invoering beschermingssysteem deposito

Het VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien is bezorgd over het valutakasreservebeleid van governor Robert van Trikt. De politicus heeft sterk het vermoeden dat de regering dit geld wil gebruiken om de begroting over 2019 te financieren. “Elke maatregel die een moederbank neemt, moet vertrouwenwekkend zijn naar het publiek toe en vooral de rekeninghouders bij de banken. Vooralsnog blijkt niet dat alle garanties geboden worden”, zegt de VHP’er aan Dagblad Suriname. Gajadien vindt ook dat het geen goed moment is om de kasreserve onder beheer te plaatsen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), omdat de moederbank niet onafhankelijk functioneert, zoals dat het geval is in andere landen, vooral hoe de laatste vier jaren geen jaarverslagen zijn gepubliceerd. De parlementariër blijft erbij dat er een depositobeschermingssysteem moet komen om bescherming te bieden tegen slinkse manoeuvres van autoriteiten. Met zo een beschermingssysteem zal op zijn minst een deel van het geld beschermd zijn bij eventuele calamiteiten binnen de bankinstelling. “Nu is het zo dat in Suriname, op de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) na, geen enkele rekeninghouder gegarandeerd is qua hun geld op de bank. Dus in de Wet bank- en kredietwezen is opgenomen dat er een depositobeschermingssysteem is. Dat moest eigenlijk al in 2015 al geïmplementeerd zijn. Tot de dag van vandaag is dat nog geen feit”, stelt de VHP’er.
Valutakasreserveregeling niet zomaar ingevoerd
Gajadien benadrukt dat de regeling met betrekking tot de valutakasreserve niet zomaar is gekomen. “We hebben situaties gehad in dit land, waarbij men alle vreemde valuta bij de centrale bank had opgemaakt. Ergens is toen dus een besluit genomen om 35% (nu is dat 50%) van beleggingen van cliënten te zetten op een rekening bij een buitenlandse bank met minimaal een A rating. Dat wil men nu wijzigen door 50% van de beleggingen van cliënten niet in het buitenland, maar bij de Centrale Bank van Suriname te zetten. De CBvS gaat de commerciële banken hiervoor nu ook een vergoeding geven. Sommige banken gaan natuurlijk hiermee meer winst maken. Echter, met de risico’s die daartegenover staan, kunnen wij bij gevallen waar er geen goed beheer wordt gevoerd al gauw een situatie krijgen dat middelen van de samenleving zullen verdampen. De moederbank wekt onder de huidige omstandigheden geen vertrouwen”, benadrukt de VHP’er. De volksvertegenwoordiger zegt vooralsnog niet te zullen bijdragen aan een panieksituatie binnen de bankensector door te stellen dat valutategoeden van mensen niet meer veilig zijn bij lokale bankinstellingen.
Begroting dekken?
Gajadien benadrukt dat de moederbank ook geen zekerheid geeft dat deze middelen niet gebruikt zullen worden om bijvoorbeeld de begroting te financieren. Volgens de parlementariër, die ook lid is van de commissie van rapporteurs die de begrotingen over 2019 heeft voorbereid in DNA, zal de ingediende begroting van 2019 voor meer dan 50% gedekt worden uit leningen. “Van een groot deel van deze leningen staat niet duidelijk waar precies zal worden geleend. Men is dus op zoek naar geld. Als we niet oppassen, worden deze middelen via een fonds aangewend om straks inderdaad die begrotingen te financieren of in consumptieve sfeer te spenderen”, aldus de politicus.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: