PhD School slachtoffer van spanning tussen comptabiliteit en continuïteit

PhD School slachtoffer van spanning tussen comptabiliteit en continuïteitIn 2009 is men op de Anton de Kom Universiteit van Suriname binnen het Institute for Graduate Stusies and Research (IGSR) begonnen met het voorbereiden van een PhD School. Daarvoor kreeg de universiteit alleen maar incidentele promoties, gezien het promoveren niet gestructureerd plaatsvond. De formele voorbereidingen om de opleiding te starten, waren rond 2014 al afgerond. Toen was het bestuur nog onder leiding van Ryan Sidin. Het voorbereidend team op het IGSR had tegen die tijd ook al feedback ontvangen vanuit universiteiten in Europa, Aruba en Brazilië. Er is gekeken naar voorbeelden in het buitenland en is een op Suriname van toepassing PhD School voorbereid.
Onder Sidin is dit project niet gelukt. Er werd geen toestemming verleend door het bestuur om de School te starten. Vervolgens is er op het IGSR een pilot gedraaid voor de PhD School. Het was geen reguliere PhD School, maar een incidenteel project. Het project is vervolgens wederom opgestart, met meer dan 15 revisies in het projectdocument. In 2016 is dit document gepresenteerd aan het universiteitsbestuur. Er werd een bestuur benoemd voor de PhD School. Op een gegeven moment is deze PhD board opengegooid voor de universiteitsgemeenschap, waarin andere professoren ook zitting konden nemen. De studenten, die zich hadden ingeschreven op de PhD School, hebben een zware selectieronde gehad. De 30 die zijn geselecteerd, zijn van alle kanten met een vergrootglas bekeken. Uiteindelijk werd ook het besluit genomen om de PhD School niet onder het IGSR, maar onder het universiteitsbestuur te doen ressorteren. De PhD School zou alleen gebruikmaken van de faciliteiten van het IGSR.
In december 2018 is er echter een aanvaring geweest. Het IGSR-bestuur meende formeel nooit op de hoogte te zijn gebracht van deze constructie. Echter heeft in het IGSR-bestuur één persoon zitting, die ook zitting heeft in het universiteitsbestuur. Die zou dit in beginsel geweten moeten hebben. Vervolgens kwam het probleem van de inschrijvingen. De studenten hebben zich ingeschreven op het IGSR voor de PhD School. De inschrijfgelden zijn ook bij het IGSR gestort, wat volgens het bestuur comptabel incorrect was.
Er is een spanningsveld ontstaan tussen comptabiliteit en continuïteit. Klaarblijkelijk is er meer belang gehecht aan de comptabiliteit van het geheel, dan de continuïteit van de PhD School. Critici menen dat dit probleem gemakkelijk op te lossen was als partijen onderling goed wisten te communiceren.
Momenteel is de toekomst van de PhD School nog in alle onzekerheid. Onlangs werd geïnventariseerd als er onder de 30 studenten nog geïnteresseerden zijn in de PhD-opleiding, waarvan nog 3 modules gedraaid moeten worden. Enkele studenten hebben zich teruggetrokken. Een groot deel bleef wel haar interesse tonen vanwege het volste vertrouwen in het huidig universiteitsbestuur.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: