Swami Girdhari: “Geen draagvlak VES-voorstel bij particuliere banken”

Swami Girdhari
Swami Girdhari
Alhoewel de Financiënminister Gillmore Hoefdraad en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) positief gestemd zijn over het voorstel van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) betreffende het tijdelijk wegwerken van de USD-schaarste, hebben de particuliere banken een andere mening over het voorstel van VES. Dit blijkt uit een gesprek tussen Dagblad Suriname en de ondervoorzitter van VES, Swami Girdhari. “In de afgelopen periode hebben we als VES vaker aan de bel getrokken rondom de beschikbaarheid van cash USD.” De beperkingen van USD-opname door cliënten van hun eigen valutarekeningen treft de totale samenleving. Het niet meer kunnen transporteren van Euro’s naar het buitenland en het niet kunnen invliegen van cash USD naar Suriname heeft gezorgd voor de groei van de Euroberg in ons land en een tekort aan contante USD”, onderstreept Girdhari. De vraag is dus wie zorg zal dragen voor de chartale USD, aangezien de lokale banken zich gedistantieerd hebben van het enig voorstel dat tot nu toe uit de samenleving is gepresenteerd.
Nog geen klaagschrift geformuleerd
Girdhari merkt op dat het probleem ondertussen nijpender wordt. Na langer dan 1 jaar verwikkeld te zijn in een discussie met de Nederlandse autoriteiten hebben de CBvS en de lokale banken ervoor gekozen om het transport van valuta op te lossen via de juridische weg. “Helaas schijnen we niet erg veel haast te maken, aangezien het klaagschrift nog niet eens is geformuleerd. De verwachting is dan ook niet dat er snel een duurzame oplossing zal zijn.” In april jl. heeft VES het voorstel geponeerd om de vakantiegangers cash USD mee te laten nemen om hun vakantieperiode in Suriname te bekostigen, in plaats van cash Euro’s mee te nemen. “Hierbij dient er een campagne tot stand te komen, waarbij de CBvS, de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de ministeries van Financiën/Handel, Industrie & Toerisme (HI&T)/ Buitenlandse Zaken (Buza) belangrijke stakeholders zijn voor een succesvolle implementatie.” Volgens Girdhari is het daarbij ook nuttig om de (Surinaamse) diaspora organisaties in Nederland en Frans-Guyana te betrekken, evenals de Surinaamse media in Nederland en belanghebbende bedrijven zoals reisbureaus. “De VES wil hier ook een bijdrage aan leveren; op maandbasis kan er ongeveer Euro’s 13,5 miljoen minder in de Surinaamse economie komen en kan er een toename plaatsvinden van cash USD 15 miljoen. Dit model heeft een win-win aspect voor zowel Suriname als voor de toerist. De toerist krijgt vanwege de geldende wisselkoersen in ons land meer SRD’s voor zijn cash USD dan voor zijn cash Euro’s.”
Banken willen geen cash USD stimuleren
Ondertussen heeft VES haar voorstel gepresenteerd aan de governor Robert van Trikt en de directie van CBvS. “De governor heeft een positieve houding tegenover het voorstel en heeft gemeend deze nader te bestuderen, zeker met betrekking tot een eventuele beleidsverandering. Maar VES heeft aangegeven dat deze campagne kan worden ingezet zonder dat er sprake is van een beleidsverandering.” Belangrijk is dat alle stakeholders vanaf de start van de campagne betrokken zijn om de boodschap duidelijk te doen overkomen aan de toerist, die zelf ook een voordeel heeft aan het VES-voorstel. Naar zeggen van Girdhari heeft Van Trikt het idee geopperd voor het instellen van een overlegstructuur om het VES-voorstel verder uit te werken. “De SBV heeft aan de VES onomwonden aangegeven geen voorstaander te zijn van cash USD-transacties. De banken willen juist girale overmakingen stimuleren vanwege de Nationale Risk Assessment (NRA) waar ons land aan onderworpen is. De banken kunnen hierdoor het VES-voorstel niet actief uitdragen, maar als de CBvS en de monetaire autoriteiten dit zouden aandragen dan zou de SBV zich daaraan wel onderwerpen.” Girdhari onderschrijft de noodzaak van het stimuleren van giraal geldverkeer, maar is zich bewust van de realiteit dat Suriname nog steeds overwegend een cash economie is; het proces naar volledige giralisatie is een lange termijn transformatieproces. “Voor de korte termijn blijft cash vooralsnog prevaleren: het paard mag niet sterven terwijl het gras groeit”, aldus Girdhari.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: