Reshma Mangre: “IOL is al 48 jaren een hbo-opleiding”

De leiding van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) is niet gediend van de ongenuanceerde uitspraken van Onderwijsminister Lilian Ferrier. Hiervan gaf vakbondsleider Reshma Mangre blijk tijdens een persconferentie op 27 mei in het BvL-centrum. Zij doelt op de uitlatingen van de minister betreffende de kwaliteit van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). In de optiek van Ferrier is dit instituut thans niet aan te merken als een hbo-opleiding; zonder een academische graad kan een docent geen lesgeven aan vwo-studenten. Volgens de minister wordt er keihard gewerkt om een hbo-niveau toe te kennen aan het IOL.
“Het IOL heeft jaren het contact onderhouden met hogescholen en vrije universiteiten van Nederland. Ook de dictaten en de boeken worden op die manier aangepast. Dus als de minister zegt dat het IOL geen hbo-opleiding is, wat is het dan wel?”, plaatst Mangre haar kanttekening. Zij voegt daaraan toe dat Suriname nog niet over een wettelijk kader beschikt, waarin het hoger beroepsonderwijs is opgenomen. Daardoor wordt het IOL juridisch gerekend tot het VWMKO (Voorbereidend Wetenschappelijk Middelbaar en Kweekschool Onderwijs). “Maar dat neemt niet weg dat IOL geen hbo-opleiding is; de studenten die wel zijn afgestudeerd zijn hbo’ers. Het curriculum bepaalt wat het niveau van de opleiding is.”
Mangre brengt onder de aandacht dat het in Suriname niet gangbaar is dat leraren van de middelbare scholen over een academische graad beschikken. Het enige wat vereist is, is een MO-B-diploma. Mangre voert aan dat het IOL in oktober 48 jaren bestaat. “Gedurende 48 jaren zijn mensen afgestudeerd aan dit instituut en zij hebben onder andere het middelbaar en voj-onderwijs in stand gehouden. Dus we moeten geen denigrerende opmerkingen maken over het IOL.” Mangre is van mening dat bij de internationale onderwijstrend ook gekeken moet worden naar de manier waarop de transformaties überhaupt plaatsvinden. In Suriname schort er nog veel aan het proces om de gewenste situatie te bewerkstelligen. “Suriname is helaas nog niet zover. Bij MO-B Natuurkunde en MO-B Spaans bijvoorbeeld kunnen de opleidingen niet starten, omdat de geschikte mensen er niet zijn. Wanneer je ingrijpende veranderingen teweeg wil brengen, dan kan dat niet in een wip en een zucht. Je moet een aantal dingen eerst in place kunnen brengen”, aldus Mangre.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: