Leegloop bij de Surinaamse Politiebond

Meerdere officieren hebben thans hun lidmaatschap van de politiebond opgezegd. In een gesprek met Dagblad Suriname geven zij als reden hiervoor aan geen vertrouwen meer te hebben in dit bondsbestuur. In eerste instantie hebben politiefunctionarissen van de afdelingen Onderzoek Politiezaken (OPZ) en Interne Tuchtzaken (ITZ) hun lidmaatschap van de Politiebond opgezegd. Zij zijn de mening toegedaan dat de bond niet altijd voor hun belangen opkomt en dat zij steeds selectief bezig is. Uit de salarissen van alle bondsleden gaat maandelijks een vooraf bepaald bedrag naar de kas van de bond, hetgeen per maand een totaal bedrag van bijkans SRD126.000 oplevert. De politiefunctionarissen hebben bij de afgelopen jaarafsluiting nauwelijks een agenda of een kerstpakket mogen ontvangen van de bond. Zij overwegen thans om een Algemene Leden Vergadering (ALV) aan te vragen om dan tot vervroegde verkiezing te geraken. Vanwege de situatie die zich recentelijk heeft afgespeeld waarbij het bestuur totaal in de fout is gegaan, is de verhouding tussenbestuur en de leden verder verslechterd. Zij hebben gedurende hun zittingsjaar meegemaakt dat er geen verbetering is gekomen in brandende vraagstukken. “Het bestuur komt alleen voor hun eigen belangen op”, aldus de ontevreden politiefunctionarissen en officieren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: