Coronie zit met slechts 1 politievoertuig; brandweer zit zonder kleding en schoeisel

Joan Wielzen
Joan Wielzen
NDP-parlementariër Joan Wielzen is bezorgd over het feit dat de politie van Coronie, die over twee auto’s beschikte, te horen heeft gekregen dat zij een wagen moet afstaan aan de politie van Nickerie. Volgens Wielzen werden beide voertuigen van tijd tot tijd ingezet om arrestanten af te voeren naar het district Nickerie, daar Coronie niet over een eigen cellenhuis beschikt. Nu er slechts 1 voertuig over is, vraagt zij zich af hoe de politie bij calamiteiten zal optreden. “In geval die ene auto zich nu buiten Coronie bevindt en zich een andere calamiteit voordoet, dan zijn er geen andere auto’s beschikbaar”, stelde zij gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). De parlementariër vroeg of een van de recent gekochte politieauto’s overgedragen kan worden aan het westen, zodat Coronie de tweede auto terug kan krijgen. De NDP’er vroeg ook gelijk aandacht voor het in aanbouw zijnde politiebureau in het district Coronie, dat al jaren in wind en weer staat. “Waar het politiebureau nu gevestigd is, is eigenlijk een deel van het RO-kantoor. In het verleden is er een aanvang gemaakt met een nieuw politiebureau en we vragen dat dit afgebouwd wordt.”
Brandweer Coronie blust branden met gympies aan
Ook de Brandweer in Coronie kampt met problemen. “Ik heb eerder aangehaald dat het Korps Brandweer Coronie niet over kleding en schoeisel beschikt. En dat die brandweerlieden met patta’s naar het werk gaan. En dat zij ook met patta’s aan de branden moesten blussen. Dat zal wel niet een gemotiveerde manier zijn om je werk te doen als brandweerman”, stelde Wielzen. Zij hoopt dat hiernaar kan worden gekeken, zodat het probleem voorgoed tot het verleden kan behoren.
Nieuwe lichting manschappen selecteren uit Coronie
Daarnaast kampt het KBS ook met zware onderbezetting. Zij hoopt dat een nieuwe lichting manschappen ook geselecteerd kan worden uit Coronie, zodat gemakkelijker gewerkt kan worden aan de capaciteitsversterking. “Ik vraag dit, omdat het KBS niet beschikt over dienstwoningen in Coronie. Het is dus beter als je mensen, die daar wonen, selecteert, screent, traint en vervolgens inzet bij de brandweer daar”, aldus Wielzen.
Slechte staat diensthuizen: maar 9 politieambtenaren in Coronie
Het Korps Politie Suriname (KPS) in het kokosdistrict is sterk onderbezet. Dat komt tegelijkertijd ook door de slechte staat waarin de dienstwoningen verkeren. “Omdat je nooit met 9 agenten een korps goed kan draaien en tegelijkertijd de veiligheid aan de burgers van Coronie kan verzekeren. Wil je dat de agenten naar Coronie komen, dan moeten ze ook goede huizen hebben”, stelde Wielzen. Zij hoopt dat er iets gedaan zal worden aan de renovatie en capaciteitsversterking.
Onderbezetting Meldpunten Kinderbescherming
Ook het Meldpunten Kinderbescherming is zwaar onderbezet. “Ik vraag dat de minister nu echt serieus gaat kijken naar het meldpunt van Coronie. Er zijn genoeg aanmeldingen, kinderen en ouders moeten begeleid worden. Maar nog steeds, vanaf de start van dit meldpunt tot heden is dit meldpunt zwaar onderbezet”, stelde Wielzen. Zij benadrukte dat Coronie ook niet over maatschappelijke of sociale werkers beschikt.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: