Installatie Project Management Team National Risk Assessment

Installatie PMTOp donderdag 23 mei 2019, heeft de Minister van Justitie en Politie tevens voorzitter
van de Nationale Steering Commissie, de heer Stuart Getrouw, het Project
Management Team (PMT) dat zich zal buigen over de uitvoering van de National Risk
Assessment (NRA), geïnstalleerd met als voorzitter mevrouw Jennifer van Dijk – Silos.
De installatie vond plaats onder aanwezigheid van de Governor van de Centrale Bank
van Suriname, de heer Robert van Trikt, vertegenwoordigers van de Inter
Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Ambassade van de Verenigde Staten van
Amerika, de Stichting Juridische Samenwerking Suriname – Nederland (SJSSN), de
voorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie, de heer Roy Baidjnath
Panday en de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, de heer Eblein
Frangie. Een historisch moment voor Suriname.
Het PMT is de technische uitvoerder van de Nationale Anti-Money Laundering
Commissie en het contact punt voor de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).
De taak van het PMT is om in samenwerking met de IDB, de benodigde informatie
voor de opmaak van de nationale risicoanalyse verzamelen uit de publieke en private
sector. Deze risicoanalyse richt zich op de grootste risico’s op het gebied van
witwassen van geld en terrorsimefinanciering, evenals de mate waarin Suriname
robuuste preventieve en repressieve maatregelen heeft ter bestrijding hiervan.
De uitkomst van deze analyse geeft aan in welke mate Suriname aan internationaal
erkende aanbevelingen voldoet, voor het bestrijden van witwassen en
terrorismefinanciering. Een slechte beoordeling van de risicoanalyse van Suriname,
kan ernstige economische gevolgen met zich meebrengen voor het land. Voor
Surinaamse banken betekent het dat zij hun correspondentbank-relaties kunnen
verliezen. Het gevolg hiervan is dat Suriname als land geïsoleerd kan raken in de
wereldeconomie.
De Surinaamse Bankiersvereniging is tevreden met de installatie van het PMT, wat een
goed signaal is richting de correspondent banken en andere partijen waarmee de
Surinaamse financiële sector internationaal samenwerkt. In haar jaarprogramma
heeft de Surinaamse Bankiersvereniging onder andere opgenomen, een
bijdrage leveren aan het succesvol doorlopen van de NRA, wat zal
leiden tot een verhoogde integriteit en transparantie van zowel de
financiële als niet financiële sector.
Het is derhalve van essentieel belang dat wij gezamenlijk de NRA succesvol doorlopen.
Een goede beoordeling zal een positieve bijdrage leveren aan de Surinaamse
economie en maakt het zakendoen met Suriname, aantrekkelijk voor buitenlandse
investeerders.
Surinaamse Bankiersvereniging,
E. Frangie
Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: