Shaif Basier: ‘Donatie injectienaalden mag geen groot nieuws zijn’

1Basier“Suriname staat als natie op een kruispunt; het is nu erop of eronder. Het mag niet waar zijn dat donaties van injectienaalden en ziekenzorg uit het buitenland groot nieuws zijn. Zijn we aan de bedelstaf als natie?”, zegt Shaif Basier, de voorman van de nieuwe politieke partij in Suriname, Lijst Basier, op de vraag wat hij vindt van de huidige financiële situatie in het land. “Afspraken met het IMF zijn geschonden. Duidingen van ratingagency Standard & Poors (S&P) zijn niet ernstig geadresseerd. Niet dat deze instellingen zaligmakend zijn, maar wat je afspreekt moet je nakomen, anders breek je onze reputatie af en slagen we er niet in om deugdelijke en ethische investeerders aan te trekken”, zegt Basier aan Dagblad Suriname.
“Ongrondwettelijke kieswetbesluiten zijn door de DNA gepasseerd. Banken kampen met inbeslagnames en schandalen. De kwaliteit van de interne controle binnen het staatsapparaat roept grote vragen op. Ons bankwezen en de financiële sector lijden onder kennis- en kadergebrek en is te veel bezig met het financieren van de overheid en te weinig met het financieren van onze Surinaamse bedrijven. Na de onafhankelijkheid en voor het jaar 2000 hebben wij vele kansen gemist. Wij staan nu op een punt waarbij naast nationale interne problemen, ook overbevolking, de stijgende zeespiegel door climate change, een voedselcrisis, verregaande robotisering en kunstmatige intelligentie voor de deur staan. Wij hebben geen antwoorden geformuleerd op deze internationale uitdagingen. Het toekomstperspectief is derhalve zeer benauwend. Vooral aangezien wij nu voor onze deviezenverdiensten zeer afhankelijk zijn van een illegale informele sector en buitenlandse investeerders. Onze soevereiniteit wordt bedreigd, ook doordat wij worden behandeld als narcostaat en incapel blijken om hier weerwoord aan te bieden. Het is derhalve tijd voor een drastische verandering en voor kundig en bekwaam management van het land”, gaat Basier verder.
Economie hangt aan zijden draadje
“Als econoom, registeraccountant en professional ben ik gebonden aan beroepsregels en ethische regels. Ik mag niet zomaar wat zeggen. Mijn uitspraken dienen gebaseerd te zijn op feiten en degelijke analyse daarvan. Ik stel vast op basis van de volgende feiten, dat onze economie aan een zijden draadje hangt”, zegt Basier. “Onze verdiencapaciteit is eenzijdig afhankelijk van goud en olie en onvoldoende om de huidige levensstandaard te kunnen handhaven. Er is nagenoeg geen schepping van productieve werkgelegenheid, werkzoekenden en de jeugd hebben heel weinig perspectief en te zeer aangewezen op een baan bij de overheid. Een overheid waar ruim 50% van de beroepsbevolking werkt, dat is ongehoord. De criminaliteit en corruptie lijken hoogtij te vieren. Wet en regelgeving is niet adequaat ingeregeld.”
Werkverschaffing
De publieke sector is thans voor wat betreft werkverschaffing de grootste sector en bestaat voor een groot deel uit verborgen werkloosheid. De particuliere sector, de motor van elke economie, wordt steeds meer weggedrukt. Het sociaal milieu wordt steeds minder aangenaam. Eigenlijk zijn alle problemen sinds 1975, welke ertoe geleid hebben dat circa 40% van de Surinamers hun heil in het buitenland is gaan zoeken, gebleven en zelfs verergerd.
Zakenkabinet
Het vertrouwen van kiezers is volgens Basier door dit alles ernstig geschaad en kan alleen door een zakenkabinet duurzaam worden hersteld. “Het vertrouwen in onze SRD, in de oude politieke garde en in onze economie lijdt iedere seconde van iedere dag onder al deze genoemde feiten. De regering bevindt zich nu in een zeer hachelijke positie. Een betere toekomst is nu alleen mogelijk met de innovatieve nieuwe benadering die ik voorstel aan het Surinaamse volk. Een zakenkabinet, smart & good governance, kwartaalfunctioneringsgesprekken en persoonlijk leiderschap. Ik wil iedere Surinamer overtuigen dat je zelf een positieve leider moet worden: in jouw denken, in jouw gezin, in jouw straat en in jouw resort. Persoonlijk Leiderschap heet dat.”
Slechte business deals
Geen enkele bestaande politieke partij kan de uitdagingen van vandaag in haar eentje aan. “Uit nauwkeurige en feitelijke analyse van de laatste begrotingen, het nieuws en IMF en S&P rapportages blijkt, dat er sprake is van kapitaalvlucht en verhoogde corruptierisico’s. Opbrengsten die ons land toekomen uit tienduizenden tonnen goud, hout, vis, olie en diamant vertrekken naar het buitenland: door slechte business deals, door onvolledige of verkeerde belastingheffing en gebrekkige controle op en vanuit de overheid. Ons geld lekt weg naar verkeerde handen, veelal niet-Surinamers”, zegt Basier.
“Ook zijn er economische breuklijnen in onze economie die extreme uitdagingen zijn voor onze regering en onze burgers. Onze onderhandelingspositie met buitenlandse investeerders en geldverstrekkers is hierdoor zeer verzwakt helaas. Het vertrouwen van onze burgers in deze regering of andere politieke partijen is onverantwoord laag. Rating agencies en buitenlandse partijen zoals de Nederlandse douane, dreigen onze positie verder af te doen brokkelen en dat kunnen we alleen voorkomen door “good governance” te laten implementeren door een deskundig zakenkabinet. Onze Surinaamse gezinnen en burgers zijn dan de grote winnaars”, aldus Basier.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: