Getrouw komt met verbod op virtuele en onlinespelen

Justitieminister Stuart Getrouw
Justitieminister Stuart Getrouw
Om de verkooppunten van virtuele en onlinespelen enigszins te ordenen, zal het ministerie van Justitie en Politie binnenkort al de vergunningsvoorwaarden aanscherpen. Justitieminister Stuart Getrouw zei tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) dat er eveneens aangepaste richtlijnen zullen komen met betrekking tot de inrichting en de plaats van gebouwen, waar deze spelen kunnen worden aangeboden. Verschillende DNA-leden hebben hun zorg geuit over de als paddenstoelen uit de grond rijzende verkooppunten in de woonbuurten. “Gelet op de definitie hazardspel, welke verankerd is in de herziene Wet Hazardspelen 1962 en het artikel 313 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht, kan worden geconcludeerd dat de sportloterij, de virtuele sportweddenschappen, de internetweddenschappen en de Suribet Live Betting geen loterijen zijn, maar behoren tot hazardspelen”, benadrukte de minister. Ingevolge artikel 2 van de Wet Hazardspelen horen deze spelen daarom in speciaal daarvoor ingerichte lokaliteiten, in een hotel en daar aansluitend een casino. De intrekkingsresoluties zijn ondertussen al de deur uit.
Overgangsregeling van 3 maanden
In de vergunningsvoorwaarden van enkele bedrijven is opgenomen dat de verkoop van loten en de uitbetaling van prijzen bij de geautoriseerde verkooplocaties van loterijbedrijven kunnen plaatsvinden. Dit, terwijl er verder geen andere voorwaarden met betrekking tot de plaats en de inrichting van de verkooplocaties zijn opgenomen. Getrouw benadrukte dat de wettelijke regelingen niet synchroon zijn aangepast aan de ontwikkelingen in deze sector. Hierdoor is het moeilijk om een vergunning voor online spelen te verstrekken. Gelet op het voorgaande is het van belang om de eerder verleende vergunningen aan te passen. In de nieuwe vergunningen zullen deze aspecten in acht worden genomen. De vergunninghouders zullen een overgangsregeling van 3 maanden krijgen om de spelen, die in strijd zijn met de Loterijwet 1939 en reeds door deze bedrijven worden aangelegd, stop te zetten.
Capaciteitsversterking voor Gaming Board
De Gaming Board, de wettelijke toezichthouder voor wat betreft kansspelen, staat volgens de minister in de startblokken om zijn tanden te laten zien. Volgens Getrouw is recentelijk de fusie tussen de Nationale Loterij Suriname en de Gaming Board ongedaan gemaakt. “De Gaming Board als onafhankelijk instituut is recentelijk bemenst en staat nu onder leiding van een competente directeur. Binnen kortst mogelijke tijd zal er sprake zijn van capaciteitsversterking binnen dit instituut. Er is ook reeds een goede samenwerking met Gaming Board Curaçao, die ons zal ondersteunen in de verdere uitvoering”, benadrukte de minister.
Woord of daad belangrijk?
NPS-parlementariër Patricia Etnel wees de bewindsman erop dat de regering ondertussen bij monde van verschillende ministers in de afgelopen jaren beloofd heeft de gokproblematiek in de buurten aan te pakken, maar dat concrete stappen tot nu toe zijn weggebleven. “In bijna alle buurten zien wij gokmachines. Op een gegeven moment vraag je je af ‘is het woord wel belangrijk of zijn de daden het belangrijkste?’ Minister, hoe gaan wij ervoor zorgen dat de Surinaamse samenleving zich veilig tegen criminaliteit, maar ook veilig met betrekking tot het gokprobleem zal voelen?”, aldus Etnel.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: