De Verdrukking en het onrecht

Uit de mediaberichten via Radio/ TV is het overduidelijk dat de raciale polarisatie in Suriname versneld toeneemt. Dat heeft oorzaken en het blijft niet zonder schadelijke gevolgen voor de vredelievende burger en voor de totale samenleving. Beseffen we dat allemaal wel goed? Hebben we niet geleerd uit de wereldgeschiedenis met veel raciale ellende in zovele landen w.o. Afrika, China, Myanmar/ Birma?
De president Bouterse laat het blijkbaar toe, (hij grijpt niet in) om politieke winst om eens als brandblusser of redder in te spelen, terwijl hij een kampioen zou zijn in verdeel en heers, dat zelf toepast als voorzitter van de NDP, hebben diverse kritische commentatoren op Radio/ TV gezegd. Ook op het verkeerd been of verkeerd spoor zetten (misleiden) en of aandacht afleiden is deze president en leider van de toenmalige dictatuur in Suriname, ook vaak verweten.
Velen en ook ik storen ons aan het zoveelste overloperig verraad uit de partij PL. Wie is de (grijze) pater intellectualis van het draaiboek waarbij zowel overloper als verkoper door koper zeer ruim worden betaald? De hebzucht om valuta is bij overloper als de voorzittend verkoper is blijkbaar groot.
Voor de javaanse bevolkingsgroep betekent dat grote imagoschade. Dat schijnt helaas niet te deren zolang het belang van de koper gediend is. We hebben al te lijden dat we onze eigen taal niet zo vrijelijk mogen spreken anders zouden we achterlijk en in hokjes zijn. Maar gelukkig mag de Javaanse bevolkingsgroep zich in vrijheid verder sociaal-economisch mogen ontwikkelen zonder argusogen, beperkingen, politieke of raciale onderdrukking. Zoals de Hindostaanse Surinamers die vrijheid al vele decennia niet hebben. Dat is een bewijsbare feit! Gelukkig maar wel vreemd dat onze Javanen meestal niet het slachtoffer worden van inbraken/ gewelddadige roofovervallen maar vaak wel de Hindostanen.
Immers, niet verzwegen of ontkend mag worden dat er op de Hindostaan wordt vrij constant wordt gebeukt uit etnische afgunst, uitmondend in haat. (een soortgelijke vergelijking wordt gevonden in het feit dat met meer energie op Santokhi en de VHP gejaagd wordt dan op Bouterse en de NDP, zonder gedegen en objectieve weging te doen.)
In ons Suriname dat een voorbeeldige geurige bloementuin zou moeten zijn, is er toenemende polariserende etniciteit tot het opbloeien van hatelijke racisme. In het TV programma To the Point dd 17 april verwijten enkele leden van Abop haast ongenuanceerd, dat sommige groepen een te grote voorsprong hebben in ondernemerschap en in het afstuderen via onderwijs. Daar moet een eind aan komen, vinden ze, en ze gaan ervoor om hun rechten af te dwingen. Daarom zou er volgens hen een totale afro-bundeling moeten komen. Maar welke rechten van hen zijn minder of afwezig vergeleken met andere groepen? Dat zegt men niet. Men centreert op hun sociaal-economische achterstand ondanks het feit dat niet vergeten moet worden welke mensen gedurende meer dan 70 jaren constant de meeste politieke macht hebben gehad en ook enge groepsbelangen dienden. Steeds plaatst men zichzelf en zijn groep in de slachtoffersrol. Men wijst op achterstellingen en vermeend onrecht, die er eigenlijk meestal NIET zijn, althans waar andere groepen niet aan schuldig zijn. Kortom, men vergiftigt hun jeugd al vroeg met onjuiste tot gevaarlijke raciale bevooroordelingen en dat moet ook eens deel uitmaken van het nieuwe volk. Ze hebben natuurlijk totaal geen zin voor kritische zelfreflectie binnen hun groep en zullen normen, waarden, deugden en sociaal gedrag nauwelijks tot niet promoten. Hun klagende verwijten met niet zelden chanterende of dreigende ondertoon, moeten de politieke druk opbouwen op menige regeerder en op de rest van het volk. Verantwoordelijkheid dragende, rechtvaardige regeerders moeten wel snel ingrijpen en de aansturing op etnische polarisatie om eng groepsbelang radicaal bestrijden. Anders ontstaat er een kruitvat met een kort lontje. We zien dat met alle macht en drogredenen de zwarte bundeling wordt goedgesproken en aangemoedigd, nu dat het een bepaalde groep van pas komt. Zou dat ook zo “smooth” gaan als andere groepen etnisch zouden bundelen? Gun dan alle groepen de pret.
Als javaanse kan ik met zekere trots stellen dat de Javanen zichzelf door harde arbeid hebben opgewerkt zonder veelal als parasieten te hangen op Lanti en te klagen en alsmaar de vinger naar anderen te wijzen. Maar Ik heb ook van mijn ouders, oude generaties families en kennissen vernomen dat nog vele malen harder dan de Javanen de Hindostanen aan hun snelle opbouw hebben gewerkt vooral op eigen kracht en met heel veel opofferingen. Die zaten niet alsmaar te klagen en te parasiteren op het hoofd van de Overheid met njang- dringi- prisiri mentaliteit. Maar de Hindostaanse groep wordt al tijden in tegenstelling tot de Javaan en anderen gemarginaliseerd, zowel politiek als door delen van de media. Ook dat is bewijsbaar. Dat is verdrukking die naar onderdrukking leidt. Sommigen vergeten bij het praten en uitleggen al te gauw dat Suriname wordt uitgemaakt door meerdere bevolkingsgroepen die evenveel rechten hebben. Dat is miskenning van het principe van de meerkleurige bloementuin.
We zien ook in onze gemeenschap welke mensen het snelst etniciteit of racisme ergens in zien en het snelst zijn om met de vinger te wijzen. Een bekende bestuurskundige verklaarde op Apintie TV op 25.02.2019 dat als een Hindostaan in zijn buurt is en met anderen in het Sarnami praat, dat bij hem een gevoel van animositeit (lichte woede) ontstaat. Zie daar de diepgewortelde etnische haat. Maar als chineze winkeliers onderling in de winkel of elders luidop in de chineze taal praten, dan kruipen de haters weg met hun staart tussen de benen. Daarover dan geen geklaag. Bouterse als President van het totale volk zei toch ook eens zich te ergeren aan de mensen die hindostaans (sarnami) met elkaar praten. Foei! Terwijl weer andere groepen de waarde van taal en cultuur sinds 25 jaren herontdekt schijnen te hebben. Dus de bang geworden Javaan praat zelfs thuis het Sranantongo, en neigt sterk de eigen mooie moedertaal op te geven, helaas. Cultuur verloochenen om sommige anderen blij te maken? Kortom, onder ongeoorloofde politieke verdrukking vanuit bevooroordeelheid en bekrompen denken, wordt vooruitgang in vrijheid en vreedzame samenleven zeker niet goed mogelijk. En dàt is wat de ontwikkeling van Suriname ernstig tegenhoudt. Dat is de opzettelijk verzwegen realiteit. Objectief en relativerend te zijn in beoordelingen. Misleiding en drogredenen bij claims achterwege laten. Dat breekt Suriname.
Drs. Luzmila Kasanradji
(uit Nederland)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: