Criminaliteitsbeheersing blijft topprioriteit regering

Criminaliteitsbeheersing blijft volgens Justitieminister Stuart Getrouw een topprioriteit voor de regering. “Met het oog op de integrale veiligheid van de Republiek Suriname zal de handhaving van de openbare orde en veiligheid op een gecoördineerde en gestructureerde wijze worden aangepakt”, zei de bewindsman tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Hij verwees hierbij naar de recente aanwerving van nieuwe manschappen voor het Korps Politie Suriname (KPS), specialistische opleidingen voor de politie, invoering van technologische innovaties binnen de verschillende korpsen, waaronder het Safe City cameraproject, het invoeren van het Carisecure dataprogramma in samenwerking met UNDP, verbetering van basispolitiezorg en ook structurele verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in woongebieden door het aanstellen van nog meer buurtmanagers. Het KPS heeft in samenspraak met het Nationaal Leger reeds een surveillanceplan voor gebieden waar inbraken hoog zijn. Hier is de surveillance al opgevoerd. Verder zijn er ook samenwerkingen met buurtwachten in de startblokken. De aanpak van de zware criminaliteit zal zich meer richten op het ontmantelen van criminele organisaties.
Ook verkeeronderwijs op voj
Ook de verkeerscriminaliteit krijgt extra aandacht van het ministerie. “Het doel is eveneens om de verkeersongevallen met dodelijk afloop en letselschade te reduceren tot 20%. Centraal bij de verkeersveiligheid zijn daarom ook de volgende pilaren: er wordt gewerkt naar een nieuw instituut ter beheersing van de verkeersveiligheid, veilige weken en mobiliteit, veiligere voertuigen en weggebruiken en de nazorg voor verkeersslachtoffers”, aldus de minister. Volgens Getrouw blijft de politie verkeerscontroles uitoefenen, terwijl zij ook jaarlijks bezig is met bewustwordingscampagnes voor jongeren. Daaronder valt ook onderwijs over het verkeer in het 5de leerjaar van de glo. De bedoeling is om dit uit te breiden naar het voj-onderwijs.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: