Advocaat Kraag: “Ook al zijn wij oneens met elkaar, laten wij toch de waarheid respecteren”

“Ook al zijn wij oneens met elkaar, laten wij de waarheid respecteren.” Dit zei de advocaat John Kraag woensdag in zijn repliek in de 8 decemberstrafzaak. De verdachten Harvey Naarendorp en Johnny Hardjoprajitno waren woensdag tijdens de behandeling van hun strafzaak niet aanwezig. In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie (OM) gerepliceerd. In haar tweede beurt gaf officier van justitie Astrid Niamat aan dat zij zich slechts zou uitlaten over juridische relevante verweren, welke zijn aangehaald in het pleidooi. De verdediging stelde dat de getuigenverklaringen onbetrouwbaar en ondeugdelijk zijn, met uitzondering van één getuige. Ook zijn de raadslieden van mening dat de feiten en omstandigheden, die de vervolging heeft aangedragen, niet deugdelijk zijn. Hierop reageerde het OM dat zij in haar requisitoir uitgebreid en gemotiveerd is ingegaan op het feitenmateriaal, waarbij ook jurisprudentie is aangehaald. De vervolging merkte op dat zij zich niet kan verenigen met het gestelde dat zulks niet deugdelijk, althans onvoldoende juridisch onderbouwd is. Volgens het OM heeft de verdachte Hardjoprajitno een onjuist alibi opgegeven. Hij zegt niet aanwezig te zijn geweest in het Fort. Het is vaste jurisprudentie dat in de tenlastelegging kan worden volstaan met de omschrijving van wat de medeplegers gezamenlijk hebben gedaan. Het aandeel van elk van de afzonderlijke medeplegers in de totstandkoming van het delict hoeft niet worden gespecificeerd, merkte het OM op.
Ten aanzien van Hardjopratijno gaf advocaat Kraag aan dat de verdachte toen als minister woonachtig is geweest op het complex van Fort Zeelandia en hebben de getuigen die beweren hem op die bewuste dag te hebben gezien, een eigen verbeelding. “Het verwijt dat de verdediging maakt, is dat zij haar best niet zou hebben gedaan om de verdachte veroordeeld te krijgen en dat is volkomen onterecht, omdat het niet de taak van het OM is om mensen veroordeeld krijgen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Het OM moet primair bezig zijn met de waarheidsvinding en daartoe verplicht, tevens trachten de onschuld van de verdachte te bepalen, hetgeen in casu dan ook is geschied. Ook al zijn wij oneens met elkaar, laten wij toch de waarheid respecteren”, zei Kraag.
Advocaat Irvin Kanhai vroeg de rechter om enigszins haar licht te schijnen waarom Naarendorp als verdachte is aangemerkt. Het OM zou willekeurig deze persoon op de lijst hebben geplaatst. Wat is de bedoeling om mensen op de lijst te zetten, die wettig gezag in het land hadden, en deze personen te criminaliseren? Kantonrechter Alida Johanns stelde deze zaak uit naar 14 juni.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: