7 jaar cel voor doodslag

Cheng Li Wei gaat voor 7 jaar de bak in wegens doodslag. Aan de verdachte wordt verweten dat hij op 15 oktober 2016 het slachtoffer Xianzhoa Huang van het leven heeft beroofd. Het slachtoffer vertoonde een schotverwonding aan zijn linkerborst. In deze zaak acht de magistraat doodslag wettig en overtuigend bewezen. Zij nam alle bewijsmiddelen, welke door officier van justitie Astrid Niamat is aangedragen, over. De vervolging eiste tegen de verdachte een celstraf van 10 jaar met aftrek. In deze zaak heeft de vervolging verklaringen van getuigen, alsook de verklaring van de verdachte als bewijs gehanteerd. Zij kwam niet tot het bewijs voor moord, maar wel voor doodslag. Ten aanzien van de tenlastelegging heeft de vervolging de rechter gevraagd om ‘met voorbedachte rade’ te willen doorhalen, zoals in de dagvaarding is vermeld. Zij vroeg tijdens haar requisitoir om de tenlastelegging te wijzigen. Het motief van dit incident is ruzie over geld en drugs. De verdachte zegt dat het slachtoffer SRD 30 van hem eiste. Volgens de verdachte had hij de verdachte reeds eerder SRD 50 gegeven. Het slachtoffer bedreigde de verdachte met een misdrijf tegen het leven gericht. Hij begon het slachtoffer te bekogelen met stenen. Het slachtoffer werd niet geraakt. Uit boosheid haalde de verdachte een pistool tevoorschijn en schoot op het slachtoffer. Volgens de verdachte had hij niet de intentie om het slachtoffer te doden, daar het slachtoffer zijn vriend was. Op die bewuste dag was de verdachte onder invloed van drugs. Hij heeft jaren met een wapen gelopen, omdat hij vaker plekken heeft bezocht waar drugs worden verhandeld.
Advocaat Irvin Kanhai pleitte voor ontslag van alle rechtsvervolging, omdat de verdachte in noodweer c.q. noodweerexces heeft gehandeld. Getuigen hebben gezien dat het slachtoffer de verdachte eerst heeft bekogeld en stelselmatig met de dood heeft bedreigd. De verdachte heeft uit zelfverdediging gehandeld en heeft op het slachtoffer geschoten. Volgens de advocaat is er sprake van een ogenblikkelijke gemoedstoestand. Bovendien heeft het OM de verdachte moord ten laste gelegd. Zij heeft de dagvaarding niet gewijzigd en heeft op de zitting gevraagd om moord door te halen uit de dagvaarding. Op grond van deze fout verzocht Kanhai om zijn cliënt vrij te spreken. Hij is de mening toegedaan dat de vervolging de wijzigingen schriftelijk dient te doen. Of zij kon die dagvaarding laten en een andere dagvaarding vervaardigen en via de griffier aan het gerecht betekenen en vervolgens aan de verdachte verstrekken. In deze case moet volgens de advocaat de officier niet ontvankelijk worden verklaard. Indien de rechter daarmee niet akkoord mocht gaan, verzocht hij de magistraat de straf zodanig te willen mitigeren dat de verdachte spoedig naar huis mag gaan. De magistraat mitigeerde de eis van 10 jaar naar 7 jaar. Desgevraagd zegt Kanhai dat zijn cliënt in beroep gaat tegen dit vonnis. Cheng Li Wei blijft aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: