Vraagtekens en aversie bij bewaking parlementariërs

August Boldewijn
August Boldewijn
“Een parlementariër is een strijder”

Bestuurskundige August Boldewijn zet vraagtekens bij de maatregel dat parlementariërs bewaakt zullen worden. Boldewijn zegt dat er eerder ook een mededeling is gedaan in het parlement om parlementariërs te laten bewaken. “Een grondwettelijk orgaan als het militaire apparaat is bedoeld om de buitenlandse agressie te pareren”, zegt Boldewijn. De bestuurskundige zegt dit te weten, omdat hij zelf heeft gewerkt aan de totstandkoming van de wetgeving van Surinaamse krijgsmacht. “We hebben toen alle zeilen bijgezet om de territoriale integriteit van de Surinaamse bevolking te beschermen, maar niet om personen te beveiligen.” Boldewijn geeft aan dat momenteel gesteld wordt dat parlementariërs beveiligd moeten worden, echter stelt hij de vraag in hoeverre de parlementariërs worden bedreigd. Dat er sprake is van persoonsbeveiliging in gevallen waar men specifiek om vraagt, wanneer er sprake is van een verhoogd gevaar, kan Boldewijn begrijpen. “Maar niet dat men in het algemeen zegt dat men een maatregel treft, zodat men beschermd is door de overheid. Je schept daardoor een wanverhouding en een aversie van de bevolking naar de overheid toe. Op dit moment is de criminaliteit verschrikkelijk gegroeid. Wanneer je dat niet kan pareren, maar wel de parlementariër, die reeds een ruime voorschot heeft op zijn leven, wil beveiligen, dan schep je een wanverhouding in de samenleving. Men ziet je niet meer als iemand die voor het volk werkt, maar opkomt voor het eigen belang”, zegt Boldewijn fel. “Dat parlementariërs recentelijk zijn beroofd, moet volgens Boldewijn een indicatie zijn dat er tegenwoordig geen onderscheid wordt gemaakt in de status van slachtoffers en dat dit een ernstig signaal is om de criminaliteit te bestrijden.”
Boldewijn spreekt zijn aversie uit door te herhalen dat we niet een bepaalde groep moeten beschermen, maar de gehele gemeenschap. Deze maatregel blijft ook voor het toerisme in de ogen van Boldewijn niet zonder gevolgen, omdat de toerist hieruit zal afleiden dat er sprake is van gevaar wanneer parlementsleden in het land worden beveiligd. De bestuurskundige zegt dat deze maatregel in de regio uniek is, aangezien hij dit niet in bijvoorbeeld Jamaica of Trinidad heeft geconstateerd. Dit is niet bevorderlijk voor het toerisme, stelt Boldewijn.
Ook Radjoe Bhikharie, die onlangs een miniprotest op het plein had georganiseerd, stelt dit immoreel te vinden. “Beveiliging voor 50 assembleeleden is een dure zaak en dit komt niet goed over bij de samenleving. Mensen slapen niet ’s avonds uit vrees voor overvallen, en juist de overheid zou maatregelen voor de gehele samenleving moeten treffen”, stelt Bhikharie. “Een assembleelid is een strijder, en hoe kan een strijder opkomen voor de belangen van het volk als men zelf bang is?” Bhikharie ziet als oplossing dat er voor meer veiligheid in de samenleving gezorgd moet worden, zodat iedereen veilig is. De activist stelt wel degelijk dat beveiliging mag. “De mensen verdienen goed genoeg om voor hun beveiliging op eigen kosten te zorgen”, zegt Bhikharie tot slot.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: