Gewijzigde kieswetten nog niet afgekondigd

Gewijzigde Kieswetten nog niet afgekondigd
Frontfoto 1Politieke partijen dienen te weten of die pre-electoraal wel of niet samen mogen werken bij de aanstaande verkiezingen voor de volksvertegenwoordigende lichamen. Gezien de onlangs gewijzigde kieswetten nog niet zijn afgekondigd, verkeren politieke partijen nog in onzekerheid. Het vervelende volgens politicoloog Hans Breeveld is dat partijen momenteel in onzekerheid verkeren. “Ik vrees dat dit een strategie is. Als het eenmaal zo ver is, zegt men gewoon ‘maar wij hebben niet afgekondigd, partijen konden gewoon doorgaan’”, stelt Breeveld. Voor nu is het samenwerken nog niet afgeschaft. Het samenwerken is volgens de momenteel geldende wettelijke bepalingen nog toegestaan.
Wanneer een wet is aangenomen, is het nog niet echt in werking. Ook al is de wet in DNA aangenomen, moeten burgers daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. Pas wanneer het is afgekondigd door de president en ook gepubliceerd is in het Staatsblad kan het werking hebben. Aangezien de gewijzigde Kiesregeling tot op heden niet is afgekondigd en ook niet is gepubliceerd, betekent het dat de wetswijziging nog niet in werking is getreden. Dit betekent echter niet dat het niet zal gebeuren. Het is des regering om dit voor te bereiden en in goede banen te leiden.
Politieke partijen zullen volgens advocaat Harish Monorath er wel goed aan doen om zich hierop voor te bereiden. “De regering heeft nog genoeg tijd om de afkondiging te doen. In elk geval tot de kandidaatstelling in maart 2020”, stelt Monorath. De advocaat denkt echter niet dat politieke partijen momenteel in een onzekere situatie verkeren. “Eigenlijk weten wij niet wat de cultuur is van een regering voor wat de afkondiging en publicatie betreft van wetsproducten. De ene keer is het in 1 dag, de andere keer na 3 maanden. We zouden niet met zekerheid kunnen stellen dat de regering laat is. Het kan dat er een regeringsoverweging is waarop er wordt gewacht. Het kan te maken hebben met het ambtelijk systeem, dat nog niet heeft gezorgd voor die publicatie”, zegt Monorath.
De dag der kandidaatstelling voor de periodieke verkiezing van de leden van de volksvertegenwoordigende lichamen wordt bij staatsbesluit bepaald, en wel zodanig dat tussen deze dag en de verkiezingsdag 45 dagen gelegen zijn. Wat als de afkondiging nou niet komt en het moment van de kandidaatstelling van DNA-leden of inschrijving van politieke partijen al is aangebroken? Dit zou betekenen dat partijen pre-electoraal wel samen mogen werken. Afkondiging van de wetswijziging na de kandidaatstelling heeft volgens Monorath geen invloed meer op de verkiezingen. Echter dienen politieke partijen naar Monorath zijn oordeel wel rekening te houden met de veronderstelling dat DNA de wettelijke bepalingen heeft gewijzigd.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: