UTZS: “Wijziging wet privileges ex-ministers nu aan de orde stellen en niet later”

Nizaam Ozir
Nizaam Ozir
De Unie van Truck- en Zwaarmaterieelhouders in Suriname (UTZS) juicht het toe dat president Desi Bouterse openstaat voor de wijziging van de Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onderministers (S.B. 1988 no. 58 en S.B. 1994 no. 78). Echter wil UTZS dat er ook daadwerkelijk een aanvang wordt gemaakt met de herziening van deze wet. Hierin is namelijk opgenomen dat elk ontslag van een minister, dat voortvloeit nadat een periode van 12 maanden is gecompleteerd, gehonoreerd wordt met een levenslange gratis vergoeding c.q. voorzieningen. Deze ‘gouden wet’ is overigens het product van regering Venetiaan waar het huidig regeerteam, onder leiding van Bouterse, gretig gebruik van maakt. Zo hebben ondertussen 47 gewezen ministers in de periode van 2010 tot en met mei 2019 aanspraak gemaakt op de gratis doorbetaling en privileges. In een periode van crisis, de precaire situatie, is deze wet enorm funest voor de staatsbegroting.
“Als de president openstaat voor de wijziging van de wet, waarom kan het dan niet nu gebeuren? De president is immers nu aan de macht”, onderstreept Nizaam Ozir, voorzitter van UTZS, in gesprek met Dagblad Suriname. Hij is van mening dat de herziening een cruciale zaak is; dit zou het werkelijk bewijs zijn dat er bezuinigingen zijn doorgevoerd. “Het volk lijdt eronder.” Ozir kijkt uit naar de discussie die de president zal opstarten voor het wijzigen van de wet. Ozir merkt op dat ‘Red Suriname’ vaker gepredikt wordt door de politieke partijen, terwijl het oplossingsmodel uitblijft. Hij zou het op prijs stellen als elke politieke partij deel zou nemen aan een openbaar debat om aan te tonen wat hun toegevoegde waarde is voor Suriname. “Tot nog toe heb ik niemand hierover horen discussiëren; iedereen kijkt naar eigen belang. In het buitenland zien we dat de oplossingsmodellen breedvoerig bediscussieerd worden, zodat het volk de juiste keuze kan maken. Waarom kunnen wij dat niet in Suriname doen?”, aldus Ozir.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: