Geen attest meer bij eendaagse ziekmelding leraren

Reshma Mangre
Reshma Mangre
In maart 2019 kwam aan het licht dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een nieuwe maatregel wil loslaten op de leraren: het aantonen van een doktersattest bij een ziekmelding van één dag. De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft terstond geageerd hiertegen, aangezien deze maatregel in strijd is met het huishoudelijk reglement van de leraren. In dit reglement is opgenomen dat een leraar, die binnen 60 dagen op 3 niet aaneensluitende dagen ziek is, geen attest nodig heeft. In beginsel moet door leraren een attest worden overgelegd wanneer de persoon in kwestie 2 opeenvolgde dagen of langer thuisblijft. Dit reglement is overigens van oudsher gehanteerd.
Na onderhandelingen met de onderdirecteur van het ministerie heeft vakbondsleider Reshma Mangre consensus kunnen bereiken over deze issue. Dit betekent dat de onderwijsgevenden geen attest meer hoeven te overleggen bij een eendaagse ziekmelding. “Indien er twijfels bestaan, mag er wel een attest gevraagd worden, maar het is niet zo dat je bij elke ziekmelding een attest moet overleggen”, benadrukt Mangre in gesprek met Dagblad Suriname. Initieel had het ministerie eveneens moeite met de lichte dienst. Bij een lichte dienst bepaalt een medisch specialist tot hoe laat een zieke leerkracht mag werken. “We moeten rekening houden dat de leerkrachten door de dienst ziek worden. Een persoon gaat bovendien niet voor vertier naar de dokter. En dan kan het ministerie niet eisen om zelf te bepalen tot hoe laat zo een leerkracht moet werken.” Ook op dit vlak is er overeenstemming bereikt tussen het ministerie en de bonden; het ministerie zal werken met het advies van de medisch specialist. Leraren die veelvuldig verzuimen, zullen worden verwezen naar een geneeskundige commissie.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: