Weg van pardon en heling noodzakelijk voor bereiken van ontwikkeling

Iwan Wijngaarde
Iwan Wijngaarde
De oprichters van de stichting in oprichting ‘Pardon en Heling’, Iwan Wijngaarde en Imro de Randamie, gaven vrijdag tijdens een persconferentie een toelichting op het hoe en waarom van het proces van pardon en heling voor alle Afrikan Srananman. Via deze stichting wil Wijngaarde dit proces begeleiden. Het proces voor het creëren van draagvlak is onder alle in stamverband levende Afrikan Srananman alsmede de sleutelfiguren van de relevante organisaties in de stedelijke gebieden, districten en plantages uit de doeken gedaan. “Voor het bereiken van ontwikkeling, zal er sprake moeten zijn van pardon en heling”, zegt Wijngaarde. In de persconferentie ging Wijngaarde in op wat het vervolg is van het proces en gaf inzicht in het voorgestane organisatiemodel. “De geschiedenis heeft ons geleerd dat we niet zo lief zijn geweest voor elkaar.” Wijngaarde legt ook uit hoe dat is gekomen. “Zodat de kolonisator meer aan ons kon hebben en er minder opstanden waren. De verdeel- en heerspolitiek was enorm”, zegt Wijngaarde. “Wij zijn erachter gekomen dat deze verdeel en heers het grote probleem is”, vertelt Wijngaarde.
De voorzitter van Stichting Pardon en Heling zegt dat ondanks er verschillende bronnen van inkomsten zijn er nauwelijks doelen worden gerealiseerd. “Ondanks onze natuurlijke rijkdommen bakken we er niet veel van”, beweert Wijngaarde. Volgens de voorzitter van Pardon en Heling is het ondernemerschap in het land ver te zoeken. Wijngaarde brengt in herinnering dat de Verenigde Naties in 2014 heeft gevraagd om als natie iets te doen met dit verleden voor de doelgroep. Tot op heden is hiervan weinig terechtgekomen en vandaar dat de organisatie de resterende jaren wil benutten om te werken aan dit vraagstuk. “Wij als doelgroep gaan hier wat aan doen.”
“We hebben het project gelauncht in 2018 op Babunkriki en daar is ook door minister Dikan beaamd hoe belangrijk het is dat er een pardon komt voor de tribale volkeren.” Een consultatieronde naar alle districten en plantages is daarop gevolgd om het verhaal te brengen hoe het gekomen is dat we niet van elkaar houden, legt Wijngaarde uit. Wijngaarde benadrukt dat de grote groep het moeilijk heeft vanwege het verleden. Hierbij gaat hij er niet aan voorbij dat er uitzonderingen zijn. Deze personen noemt Wijngaarde ‘sterren’. De consultatieronde heeft 1½ jaar geduurd en de organisatie is nu op een punt, waarbij bepaald wordt wat het vervolg is. De besluiten die genomen moeten worden, zijn in een rapport vastgelegd. Dit resultaat wordt bekendgemaakt. “Het gaat om een nationaal probleem. We zijn niet politiek bezig, maar we hebben de politiek nodig, omdat zij het beleid maken. We hebben de politiek ook nodig, zodat ze ons probleem al kennen wanneer wij de politiek benaderen vanuit de doelgroep”, laat Wijngaarde weten.
Het pardon zal op een historische plek, waar er een stuk succes is geboekt ten tijde van de slavenperiode, plaatsvinden. “Dit stukje succes willen we pakken om een ander groter succes te bereiken.” Het pardon zal uitgesproken worden terwijl dit ceremonieel zal worden begeleid. Zowel regeringen als ambassades zullen uitgenodigd worden voor dit pardon. Wijngaarde ziet het probleem als niet etnisch, maar zegt wel dat binnen de grote etnische familie zijn doelgroep tot de zwakste schakel behoort. “En dit maakt iedereen in principe net zo zwak”, vult hij aan. Wijngaarde ziet daarom dan ook als oplossing dat dit probleem nationaal wordt gedragen. Wijngaarde ziet het als absoluut noodzakelijk dat het pardon naar elkaar toe wordt uitgesproken. “De in stamverband levenden moeten elkaar liefhebben, ook de toen tot slaaf gemaakten moeten in harmonie met elkaar leven”, aldus Wijngaarde.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: