Reorganisatie op onderwijsministerie voor kwaliteitsverbetering

Minister Lilian Ferrier
Minister Lilian Ferrier
Na de driedaagse nationale dialoog over hervorming van het lager en voortgezet onderwijs voor junioren (voj), wordt het onderwijsministerie onder de loep genomen ter verbetering van de kwaliteit op de diverse afdelingen. In het kader hiervan is op 17 mei de driedaagse training ‘Performance Excellence’ van start gegaan op het hoofdkantoor van het ministerie. In gesprek met journalisten liet de Onderwijsminister Lilian Ferrier weten dat kwaliteitsverbetering op het ministerie inherent is aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. “We zijn bezig met een reorganisatie van het ministerie, zodat de kwaliteit van al hetgeen we hier doen, beter wordt. Wanneer je betere prestaties wilt van de leerlingen, moet je naar het heel systeem kunnen kijken. Ik ben niet ontevreden maar er zijn veel zwakke schakels op het ministerie. Eén zwakke schakel kan maken dat de doelen niet bereikt worden”, onderstreepte de minister.
Zij is van mening dat er door menigeen veel nadruk wordt gelegd op de landelijke slagingspercentages, terwijl dat slechts één kant van de medaille is. Volgens de minister kenmerkt het werkelijk probleem zich aan de totale onderwijsstructuur; de communicatie, planning en processen binnen het onderwijs zijn nog niet wat het wezen moet. “Daarom zijn we gestart met de driedaagse training.” Tijdens de eerste dag van de training stond de nulmeting centraal om vast te kunnen stellen wat de huidige stand van zaken zijn. Dit wordt voortgeborduurd op de overige dagen van de training.
Ferrier heeft het idee dat velen ervan uitgaan dat een minister degene is die invulling moet geven aan leiderschap. Zij ontkracht deze zienswijze. “Leiderschap begint niet alleen bij de minister; iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werkzaamheden. Ik ben al langer dan een jaar minister en één van de eerste zaken die ik heb opgepakt, is communicatie. Er moet namelijk een goede coördinatie zijn tussen de verschillende afdelingen om verbeteringen te kunnen realiseren.” Niet alleen het kind staat centraal bij Ferrier, maar ook de communicatie. Zij gaf te kennen dat ze maandelijks zorgdraagt voor de nodige gesprekken met de interne afdelingen alsook de onderwijsbonden, opdat verantwoordelijkheidsgevoel, goed bestuur en transparantie op elk niveau gekenmerkt wordt. Dit betekent echter niet dat kwaliteitsverbetering op korte termijn zichtbaar zal zijn. “Kwaliteitsverbetering neemt tijd, maar ik wil alvast een fundament leggen middels de trainingen en wetgeving”, aldus de minister.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: