Verhoogde bloeddruk blijft belangrijkste risico voor overlijden en invaliditeit

2 Verhoogde bloeddruk belangrijkste factor van sterfte en invaliditeit.1Verhoogde bloeddruk (hypertensie) is het belangrijkste risico voor overlijden en invaliditeit. Volgens de Global Burden of Disease Studie kan bijna 1 op 5 sterfgevallen en 7% invaliditeit worden toegeschreven aan hypertensie. Een hoge inname van voedingszout is wereldwijd een van de grootste gezondheidsrisico’s. Naar schatting hebben meer dan 300 miljoen mensen last van hypertensie, veroorzaakt door een dieet met teveel zout. Jaarlijks wordt op 17 mei, Wereld Hypertensie Dag, extra aandacht gevraagd voor de gevolgen van hoge bloeddruk. Het thema dit jaar is ‘Know your numbers’. Daarmee sporen de WHO en de World Hypertension League alle mensen aan om zich te laten screenen op hypertensie.
Naast sterfte en invaliditeit worden maag- en niercelcarcinomen, osteoporose, astma, nierstenen, verhoogde ziekteactiviteit bij multiple sclerose, hoofdpijn, verhoogd lichaamsvet en directe nier-, vaat- en hartschade in verband gebracht met zoutrijke voeding. In de praktijk blijkt echter dat in bijna elk land in de wereld meer zout wordt verbruikt dan door de WHO wordt aanbevolen. Dat is het geval in 181 van de 187 landen die bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn aangesloten. Volgens de WHO zou de maximale zoutinname 5 g per dag moeten bedragen.
Uit een onderzoek naar het gemiddeld zoutgebruik van Surinamers blijkt dat maar liefst 61,3 % van de respondenten de door de WHO maximale aanbevolen zouthoeveelheid al overschrijdt bij de consumptie van zout en zout bevattende specerijen, die toegevoegd worden bij de bereiding van gerechten. De consumptie van zoute tussendoortjes is hierbij nog niet meegenomen. Dit blijkt uit een afstudeeronderzoek van Sandra Kartoidjojo, die de vorige maand gepresenteerd werd door haar begeleider Ricky Stutgard.
Voorts is uit het ‘Langa Wan Anu Gi Wan Gosontu Sranan’ (Steps) onderzoek gebleken dat het percentage mensen met een hoge bloeddruk sterk toeneemt met de leeftijd. Boven de 55 jaar heeft 40-50% van de bevolking last van hypertensie (hoge bloeddruk). Tijdens dit onderzoek is de helft van het aantal geconstateerde gevallen voor de eerste keer ontdekt. Men noemt hypertensie ook wel een silent killer of sluipmoordenaar, omdat mensen ermee rondlopen zonder iets te voelen totdat ze een fatale hartaanval of beroerte krijgen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: