Gregory Rusland: Oprichting Eenheidsbeweging van Afro-Surinamers

NPS-voorzitter Rusland en Ronnie Brunswijk (ABOP) zullen vandaag, dinsdag 14 mei 2019, in Grun Dyari een persconferentie houden en samen proclameren: “de Eenheidsbeweging van mensen met Afrikaaanse roots in Suriname en in de diaspora-gemeenschap”. Rusland benadrukt daarbij dat de NPS staat voor nationale politiek en wordt met deze proclamatie het nationale denken niet verlaten. Rusland geeft aan dat het een realiteit is dat er diverse etnische en religieuze groepen zijn. (Starnieuws ,editie 12 mei 2019).
Peter Meel: ..” op 9 september 1973 besloot de partijraad van de NPS tot samenwerking met de KTPI, de PSV en de PNR binnen een Nationale Partij Kombinatie (NPK 1). Volgens Arron (leider van de NPS) zou de kombinatie onder het symbool van de Frambo (symbool van de NPS) aan de verkiezingen deelnemen en had de NPS de ambitie de leidende partij te zijn in het nieuwe partijpolitieke blok….” (blz.128).
Arron kondigde aan dat een politieke combinatie van gelijkgezinde groeperingen met een overwegend creoolse signatuur het in de verkiezingsstrijd zou gaan opnemen tegen de VHP..” (blz.127). Peter Meel “man van het moment”.
Doctor Jules Sedney: ” in het jaar 1973 werd de Nationale Partij Kombinatie (NPK 1) geformeerd. Een coalitie van creoolse partijen met wat Javaanse franje. Het resultaat van zeven jaar creoolse eenheid (1973-1980) was zeven jaar militaire dictatuur (1980-1987). (Sedney blz.40).
Peter meel: ..” Arron typeerde de eerste 25 jaar van de staatkundige onafhankelijkheid als een harde leerschool , een reeks van beproevingen die Surinamers volgens hem met de neus hadden gedrukt op de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen.
Het nemen en dragen van verantwoordelijkheid beschouwde hij als “ de slagader voor het werkelijk beleven van de verkregen vrijheid “. Wij moeten eindelijk gaan beseffen dat wij primair verantwoordelijk zijn voor onze eigen toekomst en daarvoor is nodig onze arbeid, orde en discipline, plichtsbetrachting en zakelijkheid”.
“ Wij dienen nu eindelijk in te zien dat er geen ruimte meer is voor negativisme, nodeloze strijd en vernietiging van wat moeizaam is opgebouwd.
De Nieuwe Horizon zal alleen maar bereikt kunnen worden middels duurzame nationale ontwikkeling, welke ondersteund moet worden door hard werken, alsmede door een gemeenschap die zich kenmerkt door democratie en nationale stabiliteit . Arron riep de nieuwe Surinamer op de handen in de Surinaamse modder te steken en “ al het schone eruit te halen wat de natuur ons geboden heeft . Wij zullen vandaag en morgen meer moeten presteren dan gisteren en eergisteren …”; Peter Meel blz.580.
Jules Sedney: ”de staatsgreep van februari 1980 zou de waterscheiding worden tussen het oude en het nieuwe, tussen verleden en toekomst. Er zou een nieuwe samenleving komen met een smetvrije regering, een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid het leidende beginsel zou zijn. Vertrouwen in eigen kunnen zou de stuwende kracht zijn.
Zeven jaar later (1987) werden een berooide schatkist, een tot op de draad versleten economie en een verdeeld huis overgedragen.”.
“Een samenleving die beheerst wordt door gecorrumpeerde machten is vleugellam en kan niet opstijgen. Zo’n samenleving glijdt af naar chaos en anarchie en wordt het speeltoneel voor macht zoekende avonturiers en harteloze geldwolven. Dan gelden niet langer de wetten en normen van de mensenmaatschappij, maar de overlevingsstrategieën van het dierenrijk “. Sedney blz 174.
Leendert Doerga

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: