MOEDERDAG

In verband met Moederdag op 12 mei 2019 en speciaal omdat de moslim broeders en zusters momenteel in de vastenmaand zitten, heb ik mij voorgenomen om met de volgende koranische verzen te beginnen: “Wie goed doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een gelovige is, hem zullen wij zekerlijk een gelukkig leven doen leven, en wij zullen hun zekerlijk belonen voor het beste van wat zij hebben gedaan (AN – NAHL: 97)” en ,,En wie goede werken doet, hetzij een mannelijk of een vrouwelijk persoon, en een gelovige is, deze zullen de tuin binnentreden, en zij zullen geenszins onrechtvaardig worden behandeld (An-Nisa: 124)”.
In bijna alle landen ter wereld worden de moeders wel op één of andere manier geëerd, al gebeurt dat niet overal op dezelfde manier of op hetzelfde tijdstip. Als we heel ver teruggaan in de geschiedenis, vinden we bij de vroegste uitingen van menselijke kunst al afbeeldingen van (oer) moeders, die aanbeden werden en die verondersteld werden over geheime krachten te bezitten.
Bij de oude Grieken vinden we de eerste sporen van een speciale moederdagviering in de lenteriten ter ere van Rhea, de Moeder der Goden. De oorsprong van die traditie kennen we met zekerheid: de ,,Moderne moederdag” hebben we te danken aan de Amerikaanse Anna M.Jarvis. In 1907 werd in Grafton de eerste moederdag zoals wij die kennen gevierd. Na een ,,one – woman” campagne van Anna Jarvis vond de gewoonte al snel ingang in de rest van de staat West Virginia en in de rest van de Verenigde Staten. In 1914 riep de toenmalige president, Woodrow Wilson, de tweede zondag van mei uit als officiële feestdag ter ere van alle moeders.
Vandaag de dag hebben moeders dankzij de viering van feesten als moederdag, een dag waarop zij in het middelpunt van de belangstelling staan. Op deze feestdag komen families bij elkaar om hun moeders in het zonnetje te zetten en hun liefde voor haar te uiten door haar een leuk cadeau te geven en samen wat te eten en te drinken. Deze feestdag is een niet weg te denken evenement geworden, dat wereldwijd wordt gevierd. Het is niet eerlijk en ook niet logisch om de belangrijke rol die de moeder in het leven van een kind kan spelen en de invloed die zij op de toekomst van het kind kan hebben, te ontkennen. En er zijn beginselen die niemand beter in het hart van een kind kan inprenten dan de moeder.
Moeders zijn het kostbaarste bezit van ons in deze mooie, prachtige en aantrekkelijke wereld met al haar pracht en praal en de opvoedsters van het gezin. Tevens behoren ze tot de inspiratie- en de lichtbron die het licht uitstraalt.
De man en de vrouw hebben gelijke rechten, hetgeen betekent dat goed werk hen dezelfde beloning, zoals het paradijs en Allah’s zegeningen geeft. Het verschil zit slechts in hun wezen en rol. In de hadith’s besteedt de heilige profeet Mohamed (S.A.W) veel aandacht aan meisjes: “De beste van jullie kinderen zijn de meisjes” en aan het respect voor vrouwen. ,,Respectabele mannen zijn zij die de vrouw respecteren en verachtelijke mannen zijn zij die de vrouw vernederen”.
Na de schepper, neemt de vrouw een balangrijke plaats in ons leven. De Heilige Koran schrijft in meer dan tien hoofdstukken over de vrouw, zoals ,, Al-Baqarah; An-Nisa; Al-Maida; An-Nur; Al-Ahzab; Al-Talaq; Al-Imran; Al-Mujadilah; Al-Mumtehanah; Al-Tahrim; Mariam; Joesoef. Sommige hoofdstukken gaan zelfs specifiek over vrouwen en dragen een vrouwen naam als titel, zoals An-Nisa (de vrouwen); Mariam; Al-Mumtenahah (zij die onderzocht is); en Al-Mujadilah (de pleister). Waarom worden vrouwen ook onrechtvaardig behandeld? Veelal is dit een misinterpretatie van nobele religie. Enige rechten van de vrouw volgens de Heilige Koran: “ het ontvangen van een bruidschat, op scholing, om vriendelijk te worden behandeld; om te worden voorzien in haar levensonderhoud, om een huwelijk af te gelasten en haar recht na een scheiding.”
De vrouw is de opvoedster van het gezin. De vrouw kunnen we vergelijken met de motor en de man als de bestuurder van een auto. De vrouw is de motor van de opvoeding en de stuwende kracht van het gezin. Een gelukkig gezin is een haven van veiligheid en zekerheid.
“Een paar gezegden van de Heilige Profeet Mohamed (vrede zij met hem):
Het paradijs ligt aan de voeten van de moeders. Hij is de meest volmaakte moslim, wiens aard de beste is; en de besten uwer zijn zij, die zich het best gedragen jegens hun vrouwen. Een deugdzame vrouw is het kostbaarste bezit van een man. Vrouwen zijn de bijpassende helften van de mannen. De wereld en alle dingen die zij bevat zijn waardevol, maar het meest waardevolle in de wereld is een deugdzame vrouw. De rechten van vrouwen zijn heilig, ziet toe dat vrouwen de haar toegewezen rechten blijven behouden.”
De waardering, respekt en liefde die een vrouw verdient krijgt ze soms niet, soms bewust soms onbewust. Wij weten het allemaal dat het leven niet altijd over rozen gaat. Soms goede tijden dan weer slechte tijden. Soms blijdschap soms verdriet. Maar gelukkig door verdraagzaamheid, inzet, doorzettingsvermogen, maar vooral geduld en liefde overwint de vrouw haast alle tegenslagen en hindernissen.
Ik hoop van ganser harte dat de mannen en de kinderen deze dag positief zullen ervaren. Het moet als een blijvende herinnering bewaard blijven. Elk kind moet het besef bijgebracht worden wat de betekenis, de waardering en liefde is voor een moeder (vrouw). Het is zeker niet zo dat een moeder het slechts één keer per jaar verdient om verwend en flink in de bloemetjes gezet te worden. In feite moet elke dag voor de moeder een Moederdag zijn. Gevallen waarbij moeders in het vergeetboek geraken, moeten zoveel als mogelijk voorkomen worden. Het siert geen enkel kind om het zo ver te laten komen in de relatie met hun moeder. Het gaat niet om de rijkdom en de pracht en praal eromheen, maar veel meer om de waardering en liefde die wij aan een moeder kunnen bieden.
Lieve moeders, van harte gefeliciteerd, mede namens de hele Surinaamse Islamitische Vereniging, en moge Allah u allen bijstaan zodat deze dag een onvergetelijke en prachtige dag wordt; een dag vol wijsheid, veel geluk en een goede gezondheid. Een dag om nooit te vergeten.
Dat de Almachtige Allah u en ons allen genadig mag zijn en ons ook rijkelijk mag zegenen, is dan ook onze innige bede.
Namens de Tabligh commissie van de SIV
Sjaak Abdul

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: