Niveauloos optreden Politiebond

Door de Politiebond zijn heel vergaande uitspraken gedaan over het Openbaar Ministerie. De Politiebond is van oordeel dat het Openbaar Ministerie althans de pg een raciaal beleid heeft, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen overtreders en verdachten op basis van etnische afkomst. Dat doet men naar aanleiding van de insluiting van 3 politieagenten, die zouden toebehoren aan het Regio Bijstandsteam. Deze politieagenten zouden tekeer zijn gegaan en hebben gehandeld in strijd met de strafwetgeving of het Politiehandvest bij een geval nabij een voetbalveld. Een bal zou vanaf dat voetbalveld enkele keren op het erf zijn gegaan van een buurtbewoner. Naar aanleiding daarvan zou onenigheid zijn ontstaan tussen die bewoner en de voetballers die hun voetbal niet meer terugkregen. Het gezelschap aan voetballers dat tekeerging tijdens dit incident bestaat uit o.a. militairen en politieagenten. Er is een klacht ingediend bij OPZ en mensen zijn ontheven uit hun functie door de korpschef. Er is ook strafklacht gaande en nu worden de mensen ook nog ingesloten voor de handelingen die ze hebben gepleegd tegenover de buurtbewoners. Het is nu een vraag of deze politieagenten terecht danwel onterecht zijn ingesloten. Interessant is de wijze waarop de Politiebond in deze inkomt. De Politiebond geeft aan dat het OM bestaat uit mensen van aan bepaalde groep. Politieagenten van deze groep die voor het OM verschijnen, krijgen een lichtere straf en politieagenten die volgens het bestuur, zoals de radio gezegd, lijken op de mensen van het bestuur van de Politiebond, die krijgen een zwaardere straf. Van de programmamaker/woordvoerder (PR-man) van de regering kreeg de Politiebond de ruimte om deze woorden terug te nemen, maar de Politiebond heeft gepersisteerd bij deze verklaringen. De Politiebond gaat ervan uit dat het OM bestaat uit mensen afkomstig van een bepaalde (bevolkings)groep. Deze zouden dan discrimineren en gelijke gevallen niet gelijk behandelen. De vraag rijst nu of de Politiebond zelf wel opkomt voor alle leden van het politiekorps. Het deel van het bestuur dat de Politiebond representeert, kent een bepaald gezicht terwijl het politiekorps een gevarieerde groep is. Moeten wij ervan uitgaan dat ook de Politiebond een raciaal beleid heeft? Uitgaande van de beredenering van de bestuursleden van deze bond op de radio, dan moeten wij concluderen dat deze bond wel een raciaal beleid kent. Het is ongekend in de historie van de Politiebond dat een bestuur zich heeft gedegradeerd tot dit niveau van behartigen van de belangen (een deel) van het politiekorps. De Politiebond lijkt door deze benaderingen, die zeer kort door de bocht zijn genomen, afstand te hebben genomen van een deel van het politiekorps. Waarschijnlijk vindt de bond dat zelf niet erg. Tegelijk rijst dan bij ons de vraag hoe het dan staat met het pakken van de plegers van de strafbare feiten. Want als het OM verschillende strafmaten toepast bij leden van het politiekorps, waarom zou het OM dat niet doen met burgers? En als de Politiebond vindt dat het OM discrimineert, waarom zou de bond dan bevorderen dat burgers uit de gediscrimineerde groepen worden gearresteerd? Het is mogelijk dat de politiebond een beleid heeft van het ontmoedigen van aanhoudingen van mensen uit een bepaalde groep. De haarden waar de rovers van Suriname zich ophouden, zijn bekend bij de politie, ook waar de helers de goederen van roof opkopen zijn bekend. Bij de politie zijn ook bekend waar drugs worden verkocht en waar smokkelwaar wordt verkocht. Toch laat de politie het na om deze haarden aan te pakken. Ondertussen gaan de berovingen in bepaalde districten gewoon door. Worden de criminelen niet gepakt, omdat ze door het OM en de rest van de rechterlijke macht zullen worden gediscrimineerd? Onder deze regering is dus gebleken dat er mogelijkheid en ruimte is om open en bloot af te geven op groepen. Eerder deed een functionaris van SZF ongeveer hetzelfde tegenover de artsen en hun vereniging. Nu sluit de Politiebond aan. De vraag rijst nu of de leden van de Politiebond wel opkomen voor de bescherming van alle burgers. Dat zijn de vragen die allemaal opkomen. Hier is dus duidelijk te zien dat het bestuur van de Politiebond geen benul heeft van de grote verantwoordelijkheid die hij op zijn schouders heeft genomen om op te komen voor de belangen van een groot korps. Men denkt dat men gewoon door in te beuken, met de botte bijl te hakken en door intimidatie doelen kan bereiken. In elk geval is duidelijk geworden dat het bestuur van de Politiebond ontspoord is. Deze afgang van de Politiebond is te betreuren. Maar zorgelijker zijn de standpunten die door deze bond ingenomen zijn over rechterlijke instanties.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: