Apothekersvereniging stelt ultimatum aan SZF

1 Apothekersvereniging stelt ultimatum aan SZFSZF betaalt slechts 50% aan apothekers over maart

Zonder enige melding vooraf heeft het Staatsziekenfonds (SZF) eind april slechts 50% betaald van de rekeningen van de apotheken over de maand maart 2019, een situatie die zich in het recente verleden reeds heeft voorgedaan en waarvoor het SZF nog steeds geen duurzame oplossing heeft gevonden. De apothekersvereniging is zeer bezorgd over het feit dat het SZF eind april zijn verplichtingen tegenover de apothekers zonder enige kennisgeving vooraf niet correct is nagekomen. Er is ook geen informatie versterkt met betrekking tot de reden van de deelbetaling. Dit meldt het bestuur van de Vereniging van Apothekers in Suriname.
“Op 6 mei 2019, na aandrang van de vereniging om uitleg van het SZF, ontvingen de apothekers een brief, gedateerd 30 april 2019, waarin het SZF slechts stelt niet over voldoende geld te beschikken om de apothekers te kunnen betalen over de maand maart 2019, zonder daarbij aan te geven wanneer het resterend deel wel zal worden voldaan. Met de slechts 50% betaling over de maand maart, kunnen de apothekers niet eens volledig aan de inkoopfacturen van de geneesmiddelen voldoen, maar ook de salarissen van het personeel en de overige bedrijfskosten niet betalen.”
“Hoe het SZF aan zijn financiën komt, is voor de apothekers niet relevant. Het SZF heeft verplichtingen jegens de apothekers en andersom hebben de apothekers verplichtingen tegenover de SZF-verzekerden. De apothekers hebben over de afgelopen betaalperiode, zoals gebruikelijk, reeds geheel voldaan aan hun verplichtingen tegenover het SZF. De apothekersvereniging heeft op 6 mei schriftelijk een dringend beroep op het SZF gedaan om per ommegaande de restantbetalingen aan de apotheken te voldoen, helaas zonder resultaat. Als er niet heel snel verandering komt in deze penibele situatie zullen de apotheken, om te kunnen overleven, helaas wel genoodzaakt zijn om ingaande 15 mei 2019 tot nader order over te gaan tot het verstrekken van medicijnen tegen contante betaling aan de SZF-verzekerden”, aldus de apothekersvereniging.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: