C-47 eist eerherstel drie werknemers SPSB

C-47 eist in ere herstelling drie werknemers SPSBBerenstein: ‘Intimidatiepogingen en subtiele bedreigingen naar werknemers SPSB’

De Vakcentrale C-47 eist dat de op non-actief gestelde personeelsleden van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in ere worden hersteld. Op een persconferentie gisteren verduidelijkte voorzitter Robby Berenstein dat vandaag nog een brief vanuit de aangesloten vakbonden binnen de C-47 naar de president, De Nationale Assemblee en ministers van Financiën en Arbeid zal gaan, waarin ook gevraagd zal worden om arbeidsrechten van werknemers niet te vertrappen en om de klokkenluiderspositie van werknemers te beschermen. Berenstein is niet erover te spreken dat algemeen directeur Ginmardo Kromosoeto zonder enig gedegen bewijs ertoe over is gegaan om drie werknemers van de bank op non-actief te stellen, omdat zij naar mening van de bankdirecteur gevoelige interne informatie zouden hebben uitgelekt aan C-47 over dubieuze ongedekte miljoenentrekkingen in SRD, USD en Euro vanuit twee bankrekeningen van het ministerie van Financiën. De vakcentrale heeft na overleg met diverse vakbonden in de financiële/bancaire sector een gezamenlijk standpunt ingenomen over vermeende corruptiepraktijken bij de SPSB. Deze bonden staan ook solidair achter de belangen van de werknemers bij voornoemde bankinstelling. “Als wij geen resultaat zien, gaat dit zich ook kunnen uitbreiden naar andere organisaties binnen C-47. Wij staan eensgezind”, aldus de vakbondsleider.
Ondervoorzitter werknemersbond en neef Berenstein op non-actief
Onder de groep van op non actief gestelden valt een leidinggevende, de ondervoorzitter van de pas aangetreden werknemersbond en een neef van Berenstein zelf. “Mensen hebben een brief gehad, waarin zij gevraagd zijn voorlopig thuis te blijven, zodat de bank de gelegenheid krijgt om een onderzoek te plegen binnen de instelling. Het lijkt onschuldig, maar ondertussen vinden er ook intimidatiepogingen en subtiele bedreigingen plaats naar de werknemers. Daar gaan wij niet lichtvaardig over. Er is overigens nog niet vastgesteld wie precies de klokkenluiders zijn”, benadrukte Berenstein. Naast de non-actiefstelling zijn ook werknemers van de bank gemuteerd naar andere afdelingen. Volgens de vakbondsman is het ook verregaand te concluderen dat dit familielid van hem de informatie aan hem heeft uitgelekt, slechts omdat hij toevallig familie is. “Er is geen enkel bewijs daarvoor”, aldus Berenstein.
Hooghart onthult zelf relatie met SPSB
Berenstein ontkent dat in tegenstelling tot wat CLO-voorzitter en NDP-parlementariër Ronald Hooghart beweert, hij nooit gezegd heeft dat Hooghart een van de personen is die betrokken is bij de geldtrekkingen bij de SPSB. Het is juist Dagblad Suriname die in haar editie van 2 mei aangaf dat een leider van een vakcentrale betrokken was hierin. Daarin werd de naam van de CLO-voorzitter uit tactische overwegingen niet genoemd. Uiteindelijk onthulde Hooghart zelf in een interview met Apintie dat hij aan woningbouw doet met behulp van SPSB. “Mensen krijgen gelijk gewetenswroeging en hij onthult vervolgens zelf zijn relatie met de SPSB. Dat hij de aannemer uithangt. Ifu yu wan hang aannemer uit dat yu e bouw oso. Dat na yu probleem. Pley aannemer”, was het repliek van Berenstein aan Hooghart. Hij vindt het een dooddoener dat opmerkingen worden gemaakt over partijpolitieke activiteiten, terwijl er concrete zaken voorkomen in het dossier, waaruit blijkt dat het om praktijken gaat die het daglicht schuwen.
Forensische accountant inschakelen; bewijsstukken al bij pg
Begin april zijn de bewijsstukken, waarover de vakcentrale beschikte, in alle rust ingediend bij het Openbaar Ministerie. Volgens Berenstein moet de procureur-generaal zich door een onafhankelijke forensische accountant laten bijstaan om de vermoedelijke misstanden tot de bodem te onderzoeken. Hij vindt het voorbarig dat het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname zonder on-sight inspectierapporten heel vroeg de conclusie hebben getrokken dat er niets aan de hand is bij de SPSB. “Daarom kunnen wij geen kant op met de verklaring van de minister van Financiën, want het is onduidelijk. Je zegt dat je onderzoek gaat plegen naar procedures die worden gevolgd in de bank. Wat voor procedures worden onderzocht? Krijgen wij weer een verlegging van het accent dat de procedures met betrekking tot handelingen van werknemers worden onderzocht? Wat juist moet gebeuren, is een onderzoek naar die corruptieve handelingen die het belang van die bank, werknemers en cliënten schaden. Wat ons betreft, moet dit onderzoek gedaan worden door een onafhankelijke instantie, een forensische accountant”, aldus Berenstein. Hij benadrukt dat Kromosoeto voor nu ook op non-actief moet worden gesteld. Vooralsnog stelt hij de directie van de bank verantwoordelijk voor de ontdekte misstanden.
RvC SPSB trad ook niet op
Het nieuw bestuur van de SPSB-werknemersbond is op 30 april verwelkomd in het C-47 centrum nadat op 29 april nieuwe verkiezingen binnen de bank werden gehouden. Toen de misstanden bij de SPSB tijdens de alv van C-47 werden onthuld, waren de bestuursleden van de SPSB-werknemersbond volgens Berenstein hiervan niet op de hoogte. “Ze wisten niet eens dat wij over die informatie beschikten”, stelde hij. Volgens de C-47-voorzitter hadden werknemers de misstanden reeds vorig jaar ontdekt. Toen zijn de juiste wegen binnen de organisatie bewandeld om zaken opgelost te krijgen. Ook aandacht vragen van de Raad van Commissarissen bij de SPSB mocht niet baten. Waarom de toenmalige werknemersbond, onder leiding van oud-voorzitter Lesley Blokland, niet heeft ingegrepen, kan Berenstein niet zeggen. Deze bond was toen aangesloten bij AVVS De Moederbond. De krant verneemt vanuit een bron dat ook een kopstuk vanuit de Moederbond betrokken is geweest bij dubieuze trekkingen.
Gezamenlijk standpunt met diverse vakbonden in de financiële/bancaire sector
Volgens Berenstein is bewust ook ervoor gekozen om de andere werknemersbonden erbij te betrekken, omdat geruime tijd een crisis binnen de financiële sector en met name ook de bankensector te merken is. Hij noemde de problemen een tijdje terug bij de DSB-bank, waar de bank enorm veel verlies heeft geleden, de inbeslaggenomen 19,5 miljoen euro die toebehoort aan verschillende bankinstellingen, de recente problemen bij de Surichange Bank en nu de SPSB. “Wij stellen ons op het standpunt dat wij als werknemers part noch deel hebben aan de oorzaak van de crisis. Dus wij willen daar ook niet de dupe van worden. Wanneer wij dus zien dat de continuïteit van bedrijfsvoering in gedrang komt, gaan wij optreden. Het is ons recht en plicht. Mensen kunnen daarvoor niet gestraft worden, zoals dat nu gebeurt”, aldus de C-47 voorman.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: