Speelt C-47 struisvogel politiek met belangen van SPSB en haar werknemers?

De onlangs door de voorzitter van C47 geuite beschuldigingen naar de directie van de SPSB als zou deze malversaties hebben gepleegd en belangen van de bank niet behoorlijk hebben behartigd is op geen enkele wijze met iets concreets geloofwaardig gemaakt. Elke feitelijke onderbouwing van de beschuldiging ontbreekt. Het trieste van deze beschuldiging is, dat het imago van de bank alsook de eer en goede naam van de directie, die de laatste jaren de op leven na de dood van deze bankinstelling, nieuw leven heeft ingeblazen, nationaal en internationaal zijn geschaad. Het is dan ook te begrijpen dat cliënten van de bank vertrouwen verliezen als logisch gevolg van de ondoordachte wijze waarop de vakbondsvoorzitter is omgegaan met informatie die mogelijk verkregen is van medewerkers. De vraag rijst, waarom de bond er niet voor heeft gekozen om een vertrouwelijk gesprek met de directie te voeren, desnoods ook met het toezichthoudend orgaan binnen de bank namelijk de Raad van Commissarissen, om deze materie te bespreken. Dit zou zeer zeker het vertrouwelijk karakter van het bankbedrijf ten goede zijn gekomen en deze werkwijze zou zeker ook de bond sieren. De bond moet immers op rechtmatige wijze opkomen voor de belangen van werknemers. Deze werkwijze is normaal en het is zelfs te prevaleren op zulke momenten. Instede daarvan heeft de bond gekozen voor openbaarmaking van “geluiden” en ook is zij de weg ingeslagen om direct een strafklacht in te dienen bij het Openbaar Ministerie. De wijze waarop de bond heeft gehandeld is zeer verwerpelijk. Maar het kwaad is al geschied. Het imago van bank en de directie is geschaad en het vertrouwen in de bank lijkt langzamerhand zoek te raken. Politiek schreeuwt om onderzoek. De bond kan op geen enkele wijze haar handelen goedspreken. Welke belangen heeft de bond gediend? Probeert de bond misschien politiek te bedrijven nu, op weg naar de verkiezingen? Elke bond zoekt politieke macht. Is dit geen struisvogelpolitiek van de bond in deze materie? Want de belangen van werknemers behartig je niet op deze manier. Bij het behartigen van belangen van werknemers dienen ook de belangen van de onderneming in acht te worden genomen. Immers, het belang van de werknemers valt en staat met het belang van de onderneming. Meer nog internationaal zal het bankwezen van Suriname nog meer geweerd geworden. Hoe zal het Openbaar Ministerie van Nederland dit gebruiken tegen Suriname om zo de inbeslaggenomen gelden niet terug te geven. Nederland is met deze handeling tot op dit moment 19 miljoen Euro rijker en Suriname is 19 miljoen Euro armer. En de argusogen van Nederland worden steeds groter. C47 en voorzitter Berenstein bedankt! Uw ondoordachte actie doet Suriname internationaal nog verder afglijden. Straks kunnen we helemaal geen Internationale transacties meer doen. Banken zullen moeten gaan inkrimpen en werknemers zullen worden ontslagen. Dit is de wijze waarop een vakbond omgaat met de belangen van werknemers! Nu de materie bij de PG is beland lijkt het goed om de resultaten van het onderzoek af te wachten. Er van uitgaande dat de kreten van de bond op niets uitlopen heeft de bank de optie om een strafklacht in te dienen tegen de voorzitter of de zaak met de mantel der liefde te bedekken. Dit laatste zou verwerpelijk zijn, gezien de impact welke deze zaak nationaal en internationaal heeft.
Bezorgde burger

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: